Hagia Sofia

I juli 2020 erklærte en rettsinstans i Istanbul at forvandlingen 1934 av Hagia Sophia i Istanbul till museum, var lovstridig. Vedtaket definerte på ny bygningen som moské og Hagia Sophia er nå tatt i bruk som det.
Europa Nostra beskriver beslutningen som sjokkartet. Uttalelsen fra Europa Nostra kan ses her: europanostra.org-hagia-sophia/

Prisnominasjon

Kjenner du en verdig kandidat som kan nomineres til «European Heritage Awards/Europa Nostra Awards» 2021? EU-kommisjonen og Europa Nostra har lagt ut dokumentasjonen for neste års konkurranse.

Les mer om konkurransen her, og finn søknadsskjema her! (Lenkene åpner i ny fane.)

Endelig tidsfrist for innsendelsen av dokumentasjonen vil i 2020 være 1. oktober. Juryene vil ventelig møtes i februar/mars, og pristildelingen vil finne sted under Den europeiske kulturminnekongressen i Brussel i mai/juni 2021.

Nominasjoner kan sendes inn av organisasjoner, foreninger og enkeltmennesker. Styret i Europa Nostra Norge har en tradisjon for å finne frem gode kandidater, men vi registrerer også at norske prosjekter vinner priser uten at styret har vært involvert i nominasjonene fra Norge.

Arkiv 2015 – 2020

Denne siden inneholder alle innlegg fra 2015 og frem til september 2020.

Kjenner du en verdig kandidat som kan nomineres til «European Heritage Awards/Europa Nostra Awards» 2021?

EU-kommisjonen og Europa Nostra har lagt ut dokumentasjonen for neste års konkurranse. På Europa Nostras hjemmeside: http://www.europanostra.org finner du linken videre til årets dokumentasjon: http://www.europeanheritageawards.eu/apply/ Der finner du nærmere detaljer om nødvendig dokumentasjon og søknadsskjema. Endelig tidsfrist for innsendelsen av dokumentasjonen vil i 2020 være 1. oktober. Juryene vil ventelig møtes i februar/mars, og pristildelingen vil finne sted under Den europeiske kulturminnekongressen i Brussel i mai/juni 2021.

Hvem kan søke? Nominasjoner kan sendes inn av organisasjoner, foreninger og enkeltmennesker. Styret i Europa Nostra Norge har en tradisjon for å finne frem gode kandidater, men vi erfarer også at norske prosjekter vinner priser uten at styret har vært involvert i nominasjonene fra Norge.

Vinnere av EUs kulturminnepris/Europa Nostra Awards 2015, avbildet i Oslo Rådhus
Vinnere av EUs kulturminnepris/Europa Nostra Awards 2015, avbildet i Oslo Rådhus

Målet med tildelingen av De europeiske kulturminnepriser/Europa Nostra Awards er å fremme høy kvalitet på gjennomføringen av bevaringsprosjekter i Europa, å stimulere til utveksling av kunnskap og faglige ferdigheter og å få frem de gode eksemplene – «best practice». Innenfor de enkelte feltene sørger opplegget for at det skapes større bevissthet og verdsettelse av Europas rike og mangfoldige kulturarv. Det bidrar også til en større forståelse i befolkningen for å ta bedre vare på kulturarven vår.

Hvert år deles det ut inntil 25 priser til fremragende prestasjoner innenfor kulturminne-feltet. Blant disse vil 4 motta EU-kommisjonens Grand Prix, som utgjør et premiebeløp på 10.000 Euro. I 2020 og igjen i 2021 vil det bli tildelt to ILUCIDARE Special Prices blant årets mottatte nominasjoner. Disse prisene som er finansiert gjennom EUs program Horizon 2020 har som formål å fremme bruken av kulturminner som en kilde til innovasjon og samarbeid over landegrensene. Denne prisen vil ikke videreføres i 2022.

Det deles også ut en publikumspris på basis av en «on-line avstemning». Der kan befolkningen i hele Europa avgi sin stemme.

Det deles ut priser i fire klasser:

Klasse 1 – Bevaring, inkluderer bevaring, oppgradering og tilpasning til ny anvendelse av fysiske kulturminner og kulturlandskap. Prosjektenes avslutning må ha funnet sted i løpet av de tre siste årene. Denne klassen ble etablert fra starten i 1978

Klasse 2 – Forskning, digitalisering og vitenskapelig publisering, som har betydning for bevaring og sikring av den europeiske kulturarven. Klassen ble etablert i 2002.

Klasse 3– Særlig innsats fra enkeltmennesker eller organisasjoner. Her dreier det seg om en helt spesiell innsats over lang tid for å ta vare på, forvalte og styrke kulturarven eller enkeltstående kulturminner. Klassen ble etablert i 2002.

Klasse 4 – Utdannelse, praktisk trening og bevisstgjøring. Her belønnes fremragende opplegg for utdannelse, trening og bevisstgjøring innenfor fysisk og immateriell kulturminnebevaring. Prosjektene må fremme og bidra til en bedre forvaltning av kulturarven. Klassen ble etablert i 2008.

Hver klasse har sin egen jury med frivillige og uavhengige spesialister fra hele Europa. Sammen med saksdokumentene for hvert enkelt prosjekt som er sendt inn til juryens vurdering, skal det foreligge en vurdering fra en uavhengig fagperson som har besøkt og kjenner prosjektet. I underkant av 150 nominasjoner sendes inn hvert år. Tidligere prisvinnere (2002-2020) kan man finne på Europa Nostras hjemmeside.

I 2017 utga Europa Nostra Norge et hefte som omtalte alle de norske prisvinnerne fra 1978 frem til 2017. Heftet ligger på Europa Nostra Norges hjemmeside. Se: http://www.europanostra.no/prisvinnere/priser-i-norge Fra 2012 og frem til i dag har norske prosjekter vunnet 8 priser hvorav 5 Grand Prix.

Kontaktperson:
Erik Schultz mail: eschultz@online.no

Styreleder Europa Nostra Norge


Sensommerturen 2020

Bare 20 medlemmer fikk delta på turen til Moss og omegn 27. august på grunn av Covid-19. Men de som var med fikk oppleve Værne Johannitter-kloster fra 1100-tallet, Konvensjonsgården ved Moss Jernverk fra 1700-tallet, Rød herregård og Torderød, den fredete lystgården fra samme tid med tilhørende barokkhage.


Europa Nostra-prisene 2020

I år er det 21 vinnere av årets Europa Nostra-priser – i 15 land. Det er første gang på mange år at det ikke er prisvinnere i de nordiske land. Her er vinnerprosjektene. For å lese mer og se bilder gå til www.europanostra.org

CONSERVATION
Rubens Garden Screen and Garden Pavilion, Antwerp, BELGIUM
Hvar Arsenal, CROATIA
Epitaphs of the University Church of Leipzig, GERMANY
The Museum of Fine Arts, Budapest, HUNGARY
Basilica of Santa Maria di Collemaggio, L’Aquila, ITALY
LocHal, Tilburg, THE NETHERLANDS
Subterranean Caves and Wineries of El Cotarro, province of Burgos, SPAIN
The Iron Bridge, Shropshire, UNITED KINGDOM

RESEARCH
Tramontana Network III, FRANCE/ITALY/POLAND/PORTUGAL/SPAIN
Turin Papyrus Online Platform (TPOP), ITALY
Scanning for Syria, THE NETHERLANDS

DEDICATED SERVICE
Mr. Don Duco, THE NETHERLANDS

EDUCATION,TRAINING and AWARENESS-RAISING
Cross-border Collaboration for European Classical Music, CZECH REPUBLIC
Arolsen Archives Online, GERMANY
The Secret Life of a Palace, Gödöllő, HUNGARY
Uccu Roma Informal Educational Foundation, HUNGARY
Auschwitz. Not long ago. Not far away, POLAND/SPAIN
The Ambulance for Monuments, ROMANIA

Europa Nostra Awards go to three remarkable heritage achievements from European countries
not taking part in the EU Creative Europe programme:
CONSERVATION
Manor Farm of Bois de Chênes, SWITZERLAND
DEDICATED SERVICE
Société de Lecture, Geneva, SWITZERLAND
EDUCATION Training and Awareness-raising:
SARAT – Safeguarding Archaeological Assets of Turkey, TURKEY

EUROPE’S TOP HERITAGE AWARDS
This year’s collection of award winners range from the restoration of Rubens’ garden pavilion in Antwerp (Belgium), to the revival of the renaissance arsenal on the island of Hvar (Croatia); from the trans-European network “Tramontana” dedicated to the research of the tangible and intangible heritage of mountainous regions, to the sensitive preservation of a cultural landscape formed by subterranean caves and wineries in the province of Burgos (Spain); from the rebirth of the impressive Basilica di Santa Maria di Collemaggio in l’Aquila (Italy), heavily damaged by the devastating earthquake of 2009, to the “Ambulance for Monuments” with an emergency team of craftspeople ready to save endangered heritage in Romania; and from “Scanning for Syria”, a research project carried out by a research centre in The Netherlands, to a major exhibition marking the 75 th anniversary of the liberation of Auschwitz, organised in co-production between Poland and Spain.

Heritage lovers and supporters from Europe and all around the world can vote online for their favourite award winners and decide which achievement will win this year’s Public Choice Award. In times of confinement and physical distancing, the European Commission and Europa Nostra hope to inspire a particularly large number of people to discover this year’s award-winning achievements and to share the names of their three favourite
winners. The Public Choice Award will be announced in the autumn of 2020. The winners of the Grand Prix, entitled to receive a monetary award of €10,000 each, will also be made public on this occasion.

“The COVID-19 crisis has made clear just how necessary culture and cultural heritage are to people and communities across Europe. At a moment where hundreds of millions of Europeans remain physically separated, our cultural heritage continues, more than ever, to bring people together. This year’s winners of the European Heritage Awards / Europa Nostra Awards are inspiring and powerful examples which truly contribute to a closer, more united and more resilient Europe,” said Mariya Gabriel, European Commissioner for
Innovation, Research, Culture, Education and Youth.

In 2020, two new ILUCIDARE Special Prizes will also be awarded from among the submitted applications to the European Heritage Awards / Europa Nostra Awards. The ILUCIDARE Special Prizes will be announced on 28May. ILUCIDARE is a project funded by Horizon 2020 with the aim of establishing an international network promoting heritage as a resource for innovation and international relations.


Brev fra Europa Nostra til statsminister Erna Solberg, utdrag

«…none of the 36 heritage sites selected until now for the “7 Most Endangered” has been destroyed; the planned demolition of Y-Block in Oslo would be the first and very sad precedent. Moreover, this would mean a major loss for modernist architecture in Europe. Time is running out but we still keep the hope that demolition of the Y-Block building can be avoided. Therefore, together with the European Investment Bank Institute we urge you to accept our proposal for a renewed dialogue and our offer of expertise with the view of ensuring together a promising future for the Y-block.
To conclude, we convey to you our strong disappointment and deep regret with regard to the planned demolition of the Y-Block. In such trying times caused by the corona virus pandemic, a time when widespread concern by citizens cannot be expressed through protest public gatherings, Europa Nostra stands in solidarity with all Norwegian and European citizens who continue to oppose the demolition of the Y-Block.»


Årsmelding 2019

Her kan dere lese årets årsmelding.

Last ned


Juni-kongressen i Brüssel

Den europeiske kulturminnekongressen vil i år finne sted i Brüssel 20-23 juni. Etter to meget viktige kongresser i henholdsvis Berlin i 2018 (det europeiske kulturminneåret) og Paris i 2019, er kongressen i 2020 lagt til Brüssel for bedre å komme nærmere det nye EU-parlamentet og den nye EU-kommisjonen. Under fremgår det foreløpige programmet for dagene.

Les mer her


Årsmøte 25. februar

«Brearkeologi og klimaendringer» er tema på ENN sitt årsmøte torsdag 25. februar kl 17.45 i Professorboligen, UiO (hjørnet Fredriksgate/Kristian IVs gate). Når selve årsmøtet er avviklet, vil konservator og arkeolog Espen Finstad i Innlandet fylkeskommune fortelle om arbeidet med sikring av arkeologiske funn i høyfjellet og forholdet til klimaendringene. De eldste funnene er 6000 år gamle!

Se innkalling her


To Europa-priser til Fortidsminneforeningen

Ikke bare én, men to priser kunne styreleder Margrethe C. Stang ta imot 29. oktober på kulturminnekongressen i Frankrike, på vegne av Fortidsminneforeningen.

EU og Europa Nostras årlige kulturminnekongress var lagt til Paris, og prisseremonien fant sted i det vakre og nyrestaurerte Théâtre du Chatelet, der de fleste som jobber i foreningen var på plass. De kunne juble over Europa Nostra-pris i kategorien Særlig innsats (Dedicated service) og dessuten en av kveldens syv Grand Prix-tildelinger. Det er EU-kommisjonens høyeste utmerkelse innen kulturminnevernet.

Fortidsminneforeningen eier og forvalter 40 historiske eiendommer i Norge, deriblant syv stavkirker. Juryen nevnte spesielt foreningens rolle i etableringen av en nasjonal forvaltning av landets kulturminner og understreket Fortidsminneforeningens tålmodige arbeid gjennom 175 år for å ta vare på og løfte bevisstheten rundt den norske kulturarven.

Dette handler både om monumenter og mennesker, sa Margrethe C. Stang i takketalen og hilste spesielt til foreningens 7000 medlemmer og frivillige. Stang la også vekt på betydningen en slik anerkjennelse har i foreningens jubileumsår.

Styreleder Jon Erik Schultz i Europa Nostra Norge gleder seg over at Fortidsminneforeningen er blitt tildelt internasjonal anerkjennelse for sitt aktive og profesjonelle arbeid innenfor norsk kulturminnebevaring.

Les mer på: Europe’s top heritage award winners celebrated in Paris


Sensommertur

onsdag 21.august 2019!

Fremmøte kl 15.45 ved Enebakk kirke, én av de eldste middelalderkirkene i nærheten av Oslo. Kirken ble viet til St.Bottolf og er vel kjent for sin vakre Madonna, tidfestet til 1240. Vi får en guidet omvisning.

Deretter besøker vi Christian Oppegaard på Børter gård (3 km) fra kirken, hvor Meyers Palé er gjenoppbygget. Meyers Palé var Norges flotteste privatbolig på 1720-tallet, da det sto ferdig på Kongsberg for 300 år siden. Der sto bygningen i 200 år for så å bli tatt ned!

Christian Oppegaard, tidligere formann i Foreningen Fredet (medlem av Europa Nostra), vil fortelle om arbeidet med å redde bygningen og om bygningens plassering i hans større samling av antikvariske bygninger på gården. Her får vi nok et eksempel på hvordan enkeltpersoners utrettelig arbeid må til for å redde noen av våre kulturskatter!

Det vil bli servert en lett middag under besøket i Meyers Palé.

Kjøreplan: Ta Ringveien rundt Oslo over Ryenkrysset til Grønmo forbrennings-anlegg ved Klemetsrud. Deretter følger dere Fylkesvei 155 til Tangen bro (nær Mari kirke) i Ytre Enebakk. Der tar dere til venstre og kjører Fylkesvei 120 (retning Lillestrøm) ca. 8 – 9 km frem til Enebakk kirke. Normal kjøretid er ca. én time.

Senere kjører dere veien opp til Børter gård. Den tar av til venstre ca. 150 m før Enebakk kirke. På veien passerer dere Ekeberg gård. Veien følges i tre km langs elven frem til gården. Bommen skal være åpen!

Pris kr 200 pr. person. Det er anledning til å ta med venner!

Påmelding innen fredag 16.august 2019 til cathrinemschultz@gmail.com


Pris til Fortidsminneforeningen!

Vinnerne av den europeiske kulturminneprisen/Europa Nostras pris 2019 er nå offentliggjort.
Det er med glede vi konstaterer at Fortidsminneforeningen er tildelt en pris i klasse 3, Særlig innsats (Dedicated Service).

Det er vel fortjent etter foreningens 175-årige innsats for bevaring av den norske kulturarven. Vi er dem alle stor takk skyldig.

Hilsen styret i ENN


Europa Nostra Norge og kulturminneorganisasjonen Forbundet Kysten meddelte gjennom NRK i går at vi vil nominere vikingskipene på Bygdø som norsk kandidat til et av «Europas 7 mest utsatte kulturminner».

PRESSEMELDING

Kritisk for vikingskipene på Bygdøy!

Vi har lenge vært kjent med at det står svært dårlig til med tilstanden til vikingskipene på Bygdøy i Oslo. Omfattende studier de siste årene av tilstanden til Gokstad- og Osebergskipet har konkludert med at det må settes inn tiltak umiddelbart for å unngå store skader eller i verste fall kollaps. Ledelsen ved museet mener et nytt museumsbygg må til for å ta vare på skipene på sikt.

Vi konstaterer dessverre at det i revidert nasjonalbudsjett ikke er satt av nødvendige midler.
Vi ber Stortinget umiddelbart bevilge ekstra midler som øremerkes arbeidet med umiddelbar sikring av vikingskipene.

Europa Nostra Norge og Forbundet KYSTEN vil nominere vikingskipene på Bygdøy til programmet «Europas 7 mest utsatte kulturminner» som koordineres av den pan-europeiske kulturminneorganisasjonen Europa Nostra. Det gjør vi med støtte fra seks andre organisasjoner og fagmiljøer.

Vikingskipene er ved siden av stavkirkene Norges viktigste kulturhistoriske bidrag til verdensarven. En kollaps av vikingskipene fra Oseberg og Gokstad ville være et havari for norsk kulturminneforvaltning, og bli lagt merke til internasjonalt.

Oslo, 14. mai 2019

Europa Nostra Norge, Erik Schultz, styreleder
Forbundet KYSTEN, Tore Friis-Olsen, seniorrådgiver

Norsk Forening for Fartøyvern, Hedda Lombardo, generalsekretær
Norsk Kulturarv, Erik Lillebråten, direktør
Fortidsminneforeningen, Ola Fjeldheim, generalsekretær
Norsk arkeologisk selskap, Frode Iversen, generalsekretær
Stiftelsen Oseberg Vikingarv, Einar Chr. Ellingsen, styreleder
Norges kulturvernforbund, Toril Skjetne, generalsekretær

Kontaktpersoner:
Tore Friis-Olsen, Forbundet KYSTEN, tlf. 922 04 874
Erik Schultz, tlf. 907 52 844

Last ned pressemeldingen


Utsatte kulturminner i Europa

Europa Nostra annonserer i disse dager sitt program «7 Most Endangered» også kjent som «Europas 7 mest utsatte kulturminner». Program ble etablert i 2013 i forbindelse med organisasjonens 50-årsmarkering i Athen, Hellas.
Kjenner du et viktig kulturminne som er utsatt for ødeleggelser eller forfall; et historisk minne, et arkeologisk funnsted, et industrielt kulturminne, en park, et museum eller en kulturhistorisk samling? Hvorfor ikke nominere kulturminnet til et av Europas mest utsatte i 2020?
https://youtu.be/iXofli9pF6g
Prosjektet “Europas 7 mest utsatte” identifiserer utsatte kulturminner i hele Europa og mobiliserer offentlig og privat deltagelse på lokalt, nasjonalt og europeisk nivå for å finne en bærekraftig fremtid for disse kulturminnene. Det er ikke et program for å finansiere utsatte kulturminner. Hensikten er å fungere som en katalysator for å utløse handling.
Europa Nostra, det ledende europeiske kulturminne-nettverket, drifter prosjektet i et partnerskap med European Investment Bank Institute, med støtte fra Creative Europe, et program under EU.
Du kan nominere et kulturminne med støtte fra en kulturminneorganisasjon i Norge som er medlem av Europa Nostra.
Resultatet 2020 vil bli offentligjort i mars neste år.
Det er bare gjennom din hjelp vi kan redde våre felles kulturskatter!
Send inn din nominasjon før 1. juli 2019 via «7 most Endangered» sin hjemmeside og last med skjemaet.
Finn ut mer på www.7mostendangered.eu


Innspill til kulturminnemeldingen

– Kulturarven gir harmoni og skjønnhet til det miljøet som omgir oss, både det menneskeskapte og det naturlige, og det styrker på den måten vår trivsel og livskvalitet, sier Europa Nostra Norge i et innspill om meldingen, sendt til Klima- og miljødepartementet i januar 2019
Les mer


Neste kulturminnekongress i Paris

Den europeiske kulturminnekongressen vil finne sted i Paris i 2019. Tidspunktet blir ventelig i månedsskiftet september/oktober. Det foreligger ikke nærmere detaljer ennå, blant annet fordi den franske regjeringen ønsker å legge til rette for at kongressen gjennomføres innenfor spesielle
kulturhistoriske rammer. Europa Nostra Norge vil videreformidle opplysninger så snart de foreligger.


Toppmøtet i Berlin:

Behov for konkrete handlingsplaner

Under Det europeiske kulturminneåret ble den bredt anlagte kulturminnekongressen i år arrangert i Berlin 18-24 juni. Det ble en stor suksess, som fikk satt fokus på svært mange sider ved verdien av å ta vare på vår europeiske kulturarv.

Under toppmøtene som fant sted i Berlin blant politikere og beslutningstagere fra EUs ulike organer og nasjoner, konkluderte man med nødvendigheten av å få frem en handlingsplan for bevaring av den europeiske kulturarven.

Europa Nostra, de tyske medarrangører av kongressen og Den europeiske kulturminnealliansen 3.3, (med sine 48 medlemsorganisasjoner- og nettverk) er opptatt av at den drivkraft som er skapt gjennom Det europeiske kulturminneåret og kongressen i Berlin holdes oppe. Det bør lede til konkrete handlingsplaner på et europeisk, nasjonalt, regionalt og lokalt plan.

Europa Nostra ber derfor vår medlemmer, både organisasjoner og enkeltmedlemmer, om å støtte «Opprop til Handling». Del det også med andre.

Les den norske teksten oversatt fra engelsk, og signer oppropet on line på engelsk på Europa Nostras hjemmeside.

Hilsen Styret i Europa Nostra Norge

Erik Schultz

Styreleder


Velkommen til medlemsmøte i Tine Qvales utstilling på Bogstad gård 16. oktober kl 19

Invitasjon til Tines utstilling Bogstad 16. oktober 2018


Kjære medlemmer

Vi gleder oss over at Tone Sinding Steinsvik etter 50 års innsats med rehabilitering og utvikling av Blaafarveværket i juni ble tildelt EUs kulturminnepris/Europa Nostra Award ved kulturminnekongressen i Berlin. I tillegg ble hun tildelt EUs Grand Prix som tildeles det beste prosjektet i klassen for Dedicated Service – en meget populær tildeling.

Som kjent har Blaafarveværket lagt opp et stort program i år i forbindelse med sitt 50-årsjubileum.Det har resultert i at Blaafarveværket, i samråd med Sekretariatet i Haag, har valgt å utsette det lokale pristildelings-arrangementet til neste år. Dermed faller vår sensommertur som styret hadde
planlagt for denne begivenheten, bort.

Europa Nostra Norges medlemmer er invitert til dåpen av en rekonstruksjon av Kråstadskipet, et vikingskipet fra år 980 som ble gravd ut i Viksfjord i 1970 utenfor Larvik. Skipet regnes for Norges fjerde vikingskip. Det er et 60 fot langt bruksskip, en knarr. Denne begivenheten finner sted i Tønsberg, på bryggen utenfor Kulturhuset 6. september kl. 20.00, i regi av Stiftelsen Oseberg Vikingarv som har arbeidet med rekonstruksjonen over de siste tre årene. Styret ønsket å legge sensommerturen til denne begivenheten som opprinnelig var planlagt til ettermiddagen den 6. september. Men pga. at begivenheten skal overføres direkte på NRK1, ble seremonien utsatt til kl. 20.00, dermed for sent for et felles opplegg for våre medlemmer. En endelig invitasjon vil bli sendt
til dere senere. Det er grei togforbindelse til Tønsberg (én time og ti minutter). Besøket kan bl.a. kombineres med besøk til Haugar Kunstmuseum. Stiftelsen Oseberg Vikingarv – etablert i 2012 med det formål å ta vare på de gamle håndverkstradisjonene knyttet til Vestfolds mange vikingskipsfunn – har allerede bygget tre skip. En
kopi av Oseberg er mest kjent. Stiftelsen søker nå medlemskap i Europa Nostra.

Endelig synes styret det er hyggelig å nevne at vårt medlem gjennom nærmere 25 år, Tine Qvale, vil holde en maleriutstilling på Bogstad Gård fra 12. til 19. oktober. Den har tittel «Låver, vår kulturarv. En malerisk reise gjennom Gudbrandsdalen». Tine har i mange år vært opptatt av våre gamle låver og spesielt de gamle grindabygde låvene på Vestlandet som har røtter tilbake til yngre jernalder. Denne konstruksjonen ser man fortsatt i gamle naust, utløer og låver i den delen av landet.

Som en god erstatning for sensommerturen inviterer styret til en hyggelig aften for våre medlemmer på Bogstad tirsdag 16. oktober kl. 19.00, hvor Tine vil orientere om sitt engasjement for bevaring av våre låver og utstillingen for øvrig. Endelig invitasjon følger senere.

Vennlig hilsen styret i Europa Nostra Norge
v/ Erik Schultz
Styreleder


Pris til Tone Sinding Steinsvik

Styret i Europa Nostra Norge gleder seg over at museumsdirektør Tone Sinding Steinsvik, Blaafarveverket, er funnet verdig til EUs kulturminnepris/Europa Nostra Award i klasse 3, «Særlig innsats» (Dedicated Service) ved årets bedømning som ble offentlig 15. mai. 50 års innsats for å ta vare på, utvikle og gjøre hele anlegget tilgjengelig for et bredt publikum, har nå også resultert i en internasjonal anerkjennelse!
Vinnere av EUs Kulturminnepris/Europa Nostra Awards, den høyeste utmerkelse innen feltet i Europa, ble nylig kunngjort av Europakommisjonen og Europa Nostra, det ledende europeiske nettverk innenfor kulturminnebevaring. De 29 prisvinnerne fra 17 land har fått annerkjennelse for sin imponerende innsats innenfor bevaring, forskning, ekstraordinær innsats og utdanning, læring og bevisstgjøring.

Som et bidrag til det europeiske kulturminneåret har årets priser spesielt vektlagt den europeiske dimensjon blant de utvalgte prisvinnerne. Vinnerne vil bli hedret med en spesiell seremoni i Berlin 22. juni – i forbindelse med det første toppmøtet om europeisk kulturminnebevaring.

Les mer på europanostra.org


Learning Kits For Heritage Organisations

Learning kits
Learning kits

Puplikasjonene kan lastes ned her:

Fundraising
Awareness Raising & Advocacy
Citizen Engagement & Education.


Restaureringskurs i Stockholm i september

Påmeldingsfrist 7. mai


Europa Nostra offentliggjør Europas 7 mest utsatte kulturminner 2018

Europas 7 mest utsatte kulturminner 2018
Europas 7 mest utsatte kulturminner 2018

Les mer


Årsmøte i Den Gamle Krigsskolen

Onsdag 28. februar kl. 19 avholder ENN sitt årsmøte. Det finner sted på Den gamle krigsskolen, Tollbugt.10. Etter årsmøtet vil sivilarkitekt og leder av Kulturminneavdelingen i forsvaret, Christian Borhaven, holde et foredrag om utfordringene knyttet til forvaltningen av kulturminner i forsvaret – i en tid med bl.a. nye krav til beredskap og sikkerhet. Etter foredraget blir det en omvisning på krigsskolen og deretter lett servering.

Årsmøte 2018 Invitasjon


REFERAT FRA ÅRSMØTET

Styrets formann Erik Schultz ønsket velkommen til de 20 medlemmene som var til stede i de historiske møtelokalene i Den gamle krigsskolen i Tollbugaten.

Styrets leder ble valgt til å lede årsmøtet.

Han ønsket innledningsvis representanter fra Foreningen Fredet velkommen til årsmøtet. Dette er en ny medlemsorganisasjon for ENN

  1. Styrets årsmelding ble gjennomgått og godkjent. Enkelte punkter ble nærmer kommentert.
  2. Regnskapet med revisors rapport ble gjennomgått og godkjent. Enkelte tall og fotnoter ble forklart nærmere.
  3. Det forelå ingen innkomne forslag.
  4. Valgkomitéens forslag til ny styremedlemmer og varamedlemmer ble lagt frem: Grete Horntvedt gjenvalgt som styremedlem for to år.
    Som nytt styremedlem for to år ble valgt Simen Bjørgen, (daglig leder Norsk Kulturminnefond). Som nye varamedlemmer til styret ble valgt for ett år: Tore Friis-Olsen (senior rådgiver, med ansvarlig for internasjonal virksomhet i Forbundet Kysten) og Aksel Akselsen, (styremedlem i Fortidsminneforeningen avd. Oslo-Akershus).
    Styret la frem følgende forslag til valgkomité: Erik Jondell, formann og Magdalena Eckersberg tok gjenvalgt for to år. Tore Edvard Bergaust ble valgt til nytt medlem for to år.
  5. Foreningens revisor Stein Wessel-Aas tok gjenvalg for ett år.

Avslutningsvis takket styrets leder Eirik Saxvik for hans verdifulle innsats i 26 år som medlem av foreningens styre, like fra etableringen av Europa Nostra Norge i Arendal i 1992!
Også Seppo Heinonen ble takket av etter en lang innsats for Europa Nostra Norge, helt tilbake fra 1990-årene, til slutt som medlem av valgkomiteen.

Etter årsmøte holdt seksjonssjef og sivilarkitekt Christian Borhaven, leder av kulturminneavdelingen i Forsvarsbygg, et meget informativt og strukturert foredrag med god lysbilder: «Forsvarets kulturminner i en brytningstid, store kulturverdier – små bevilgninger»

Etter foredraget var det omvisning i bygningen som er Oslos eneste
gjenværende bygning med fortsatt elementer fra sin ombygning i 1760-årene til et rokokkopalé. Bygningen har i dag store setningsskader som vil kreve investeringer på kr. 3-400 millioner for en omfattende rehabilitering. En god illustrasjon på Christian Borhavens budskap i foredraget!

Årsmøtet ble avsluttet med lett servering.

Oslo, 2. mars 2018
Referent Erik Schultz


Heder til Fyrhistorieforeningen

Fra venstre: Ekspedisjonssjef i Samferdselsdepartementet, Regiondirektør for Kystverket Vest John Erik Hagen, styreleder i Norsk Fyrhistorisk Forening Tormod Steen, styremedlem Europa Nostra Jose Alonso Campanero og styreleder Europa Nostra Norge Erik Schultz foran Tuengen fyr i Randaberg kommune, Rogaland. Campanero hilste fra Europa Nostra og overrakte pris 2017 og diplom i forbindelse med Fyrhistorisk forenings 20 års jubileum.
Fra venstre: Ekspedisjonssjef i Samferdselsdepartementet, Regiondirektør for Kystverket Vest John Erik Hagen, styreleder i Norsk Fyrhistorisk Forening Tormod Steen, styremedlem Europa Nostra Jose Alonso Campanero og styreleder Europa Nostra Norge Erik Schultz foran Tuengen fyr i Randaberg kommune, Rogaland.

Norsk Fyrhistorisk Forening feirer i år 20-årsjubileum og er blitt tildelt EUs kulturminnepris/Europa Nostra Award 2017 i klasse 3, «Særlig innsats fra enkeltmennesker eller organisasjoner».

Les mer


Innholdsrikt sommermøte

Deltakerne på sommerekskursjonen samlet på trappa til Store Solum gård.
Deltakerne på sommerekskursjonen samlet på trappa til Store Solum gård.

Europa Nostra Norges sommerekskursjon 22. august var et svært innholdsrikt besøk i Drammen og Vestfossen.

Les mer


Prisdryss over Kongevegen

Norsk Fyrhistorisk Forening og Kongevegen over Filefjell fikk kulturminnepriser i år.
I tillegg mottok Kongevegen GRAND PRIX, valgt ut av en spesialjury, og fikk annen plass i publikumsavstemningen. Les mer.


Ny publikasjon med europeiske prisvinnere i Norge

Forside - Norske vinnere av europeiske kulturminnepriser
Forside – Norske vinnere av europeiske kulturminnepriser

Europe Nostra Norge (ENN) kan i 2017 se tilbake på 25 års virksomhet i landet. Denne publikasjonen presenterer alle de norske prosjektene som siden 1978 har fått “EUs kulturminnepris/ Europa Nostra Award” i den årlige vurderingen av Europas beste kulturminneprosjekter.


venice_lagoon

De mest truede kulturminnene i Europa

Europa Nostra karakteriserer i år Venezia-lagunen som det mest truede kulturminnet. I tillegg omfatter listen 7 kulturminner i ulike land i Europa. Les mer!


awards-seremoni

SUKSESS-KONGRESS I OSLO

Europa Nostras kongress ble avsluttet søndag etter fem innholdsrike dager. Høydepunktet var prisutdelings-seremonien i Oslo rådhus med 600 deltakere. Kronprins Haakon og Tibor Navracsics, EU-kommisær for utdanning, kultur, sport og ungdom, sto for en del av prisoverrekkelsene. Det ble delt ut til sammen 30 priser i fire ulike kategorier. To av prisene gikk til restaureringen av Eidsvollsbygningen og Uthusprosjektet på Røros. Verneforeningen Gamle Drøbak fikk hederlig omtale for sitt arbeid.

dansere

I forkant av seremonien – som også hadde flere musikalske innslag – ble det vist en spektakulær danseforestilling med installasjoner av tegl i rådhusets borggård. Styret i Europa Nostra Norge med leder Erik Schultz i spissen og flere støttespillere sto for planlegging og gjennomføring av kongressen fra norsk side. Den tiltrakk seg om lag 400 deltakere fra ca 30 europeiske land, når man regner med de nærmere 50 unge håndverkere som deltok i en parallell workshop i regi av Fortidsminneforeningen.

radich

Gjestene kunne ta del i et rikholdig program med visuelle prosjektpresentasjoner, studier av alternativ bruk av gamle forsvarsanlegg, innlegg om gammel og ny trearkitektur og omvisninger på bl.a. Norsk Folkemuseum, Vikingskip-museet, Holmenkollen med Skimuseet, Fram-museet og Eidsvollsbygningen. Alt foregikk i strålende sommervær, også en kveldstur med Christian Radich.

«A great success» var det generelle omdømmet blant deltakerne etter kongressen.

Les mer om kongressen her →

[slideshow_deploy id=’312′]

Kort video fra kongressen:

https://youtube.com/watch?v=sPf6s_k2w9c%3Fstart%3D65%26feature%3Doembed

PUBLIKUMSPRISEN

Det kulturminneinteresserte Europa på «bakkeplan» hadde anledning til å stemme på sitt favorittprosjekt via Europa Nostras nettsted, www.europanostra.org

monte-pramo2

Prisen gikk til arbeidet med restaurering av nuragiske skulpturer fra bronsalderen i Mont’e Prama på Sardinia. Prosjektet er i kategorien «Conservation», ett av de fire priskategoriene.

[/fivecol_three][fivecol_two_last]

God lesning

Årets Europa Nostra-kongress

Les om årets EN-kongress og prissermonien i Finland på www.europanostra.org


Logo_SH_A4_wm_p-450x340--

2018 vil bli «Det europeiske kulturminne-år»


storfjorden1

EUs kulturminnepris/Europa Nostra Awards 2016 til Storfjordens Venner

Foreningen Storfjordens Venner på Sunnmøre er tildelt den prestisjefylte EUs kulturminnepris/Europa Nostra Awards 2016 i klassen «Spesiell innsats» Les mer!


drobak

Verneforeningen Gamle Drøbak fikk hederlig omtale av EU/Europa Nostra

Verneforeningen fikk hederlig omtale i forbindelse med fjorårets prisutdeling under kongressen i Oslo. Og i år går ENNs sommertur, i august, nettopp til det gamle Drøbak og et møte med verneforeningen. Invitasjon med praktiske opplysninger blir snart lagt ut.


1024px-Plaza_Mayor_de_Madrid_06

Europa Nostra Heritage Congress, Madrid


Røros’ uthus-prosjekt jubilerer, EU-/Europa Nostra-pris stimulerer

Mandag 21. september arrangerte Røros kommune, i samarbeid med Europa Nostra, 20-årsjubileet for det såkalte «Uthusprosjektet». Les mer!


P1080324crop

Prismarkering på Eidsvoll

Søndag 16. august var det festlig markering av at restaureringen av Eidsvollsbygningen ble tildelt EUs kulturminnepris/ Europa Nostra Award 2015 i forbindelse med den europeiske kongressen i Oslo i juni. Se bilder her!


seremoni

Pristildelingsseremonien i Oslo Rådhus

Seremonien ble live streamet og du kan se hele videoen her.


18095390484_1109ac30e8_z

Se alle bildene fra seremonien på Europa Nostras Flickr-side!


eidsvoll1

To priser til Norge!

Nå er det kunngjort at Norge i år tildeles to europeiske kulturminnepriser: EUs kulturminnepris/Europa Nostra Awards. Eidsvollsbygningen får prisen i kategorien “restaurering” for det omfattende arbeidet i forkant av grunnlovsjubileet, mens uthusprosjektet på Røros får utmerkelsen i kategorien “utdannelse, trening og bevisstgjøring”.
Les mer her →

Learning kits
Learning kits