2018 vil bli «Det europeiske kulturminne-år»

Mye tyder på at 2018 blir utpekt av EU til å bli markert som Det europeiske kulturminne-år. Ved åpningen av Det europeiske kulturforum i Bryssel 19. april erklærte EUs kommisær for utdannelse, kultur, ungdom og sport, Tibor Navracsics, at EU-kommisjonen vil foreslå for Europarådet og Europaparlamentet, at dette året skal markeres som et spesielt år for satsing på kulturarv- og kulturminne-innsats.

Forslaget ble av EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker overrakt til Europaparlamentets president, Martin Schultz.

Forslaget er allerede bifalt med sterk tilslutning av både formannen i komiteen for kultur og utdannelse i Europaparlamentet, Silvio Costa, og den italienske kulturministeren, Dario Franceschini, på vegne av den italienske regjeringen.

Også Europa Nostra – som arbeider på vegne av det frivillige nettverk av organisasjoner som vil ha en langt kraftigere satsing på bevaring av Europas kulturarv – understreker viktigheten av å markere dette gjennom et eget år i Europa. «Det europeiske kulturminne-år» vil bli meget sentralt i vårt arbeid og vil bli tillagt stor vekt i den treårs-plan for strategi og aktiviteter som vil prege arbeidet i Europa Nostra, erklærer presidenten, Placido Domingo.