The 7 Most Endangered

I samarbeid med European Investment Banks Institute (EIB Institute) lanserte Europa Nostra i 2013 The 7 Most Endangered Programme. Programmet støttes også av EUs kreative Europa. Programmet retter oppmerksomhet mot kulturhistoriske steder og miljøer som er truet med ødeleggelse gjennom forsømmelse, plyndring eller riving. Formålet med 7 mest truede er å mobilisere sivilsamfunn og offentlige organer for å gjøre en innsats for de truede miljøene. Europa Nostra gjør støttende innsats for de truede miljøene ved å iverksette strukturerte og langsiktige tiltak. Se lenke 7mostendangered.

Gjennom programmet kan Europa Nostra anbefale tiltak og samle støtte til de utvalgte truede stedene. Programmet garanterer ikke direkte finansiering, men oppføringen av et truet nettsted fungerer ofte som en katalysator og insentiv for mobilisering av nødvendig offentlig eller privat støtte, inkludert finansiering.

I 2021, for første gang siden lanseringen av programmet, vil de valgte 7 bygningene / områdene / samlingene være berettiget til et EIB-tilskudd på opptil € 10.000. EIBs bidrag kan tildeles de utvalgte stedene som kan vise en strategi og en aktivitet som viser hvordan redningen er sikret.

Du kan nominere en truet kulturarv med støtte fra en organisasjon som allerede er medlem av Europa Nostra eller direkte ved å bli med i Europa Nostras paneuropeiske nettverk, som en ny medlemsorganisasjon, som en tilknyttet organisasjon eller som et nytt individuelt medlem. Medlemmer av European Heritage Alliance 3.3 kan også sende inn en nominasjon til programmet.

2020-listen over The 7 Most Endangered

Listen over prosjekter 2020 som anses av Europa Nostra å være blant de 7 mest truede, det femte i serien, følger nedenfor.

National Theatre of Albania, Tirana, ALBANIA

Et unikt eksempel på moderne italiensk arkitektur fra 1930-tallet, og et av Albanias mest fremtredende kultursentre.

Teatret ble revet til tross for store protester i løpet av mai 2020.

Castle Jezeří, Horní Jiřetín, TSJECHISKE REPUBLIK

Et barokkborg, scene for den første private forestillingen av Beethovens tredje symfoni i 1804. Slottet er i en alvorlig forfallstilstand.

Castle of Sammezzano, Toscana, ITALIA

En usedvanlig vakker historisk bygning i eklektisk stil, karakteristisk for interessen for orientalistisme på slutten av 1800-tallet. Slottet er utsatt for forsømmelse og hærverk.

Y-blokk, Government Quarter, Oslo, NORGE

Y-blokken er en modernistisk bygning fra 1960-tallet og tilhører regjeringskvartalene i Oslo sentrum. Y-blokken har blant annet ekstremt sjeldne veggmalerier av Picasso. Bygningen ble skadet av terrorangrepet i 2011. Den norske regjeringen har bestemt at bygningen skal rives, som en del av restaureringen av regjeringsbygningene.

Y-blokken ble bygget som en del av Norges regjeringsbygninger på 1950-tallet. Arkitekt Erling Viksjø. Veggmaleriets lettelser er to av Pablo Picassos svært sjeldne offentlige kunstverk. Foto: Felix Q Media

Szombierki kraftverk, Bytom, POLEN

Et modernistisk kraftverk fra 1920 som er truet av riving. Det er gjort mange anstrengelser for å gjøre stedet til et sted for kreative aktiviteter.

Beograd festning og dens omgivelser, SERBIA

Autentisiteten og integriteten til denne imponerende festningen – som er en del av UNESCOs foreløpige liste som en del av en panne – europeisk grenseoverskridende verdensarv – er truet av et omfattende taubane-prosjekt.

Plečnik stadion, Ljubljana, SLOVENIA

Plečnik stadion er en av de tidligste åpne sportsanleggene i sitt slag i Europa, bygget i 1925 og designet av Slovenias berømte arkitekt Jože Plečnik. Det er planer om å utslette Plečnik stadion til fordel for et nytt og oppgradert idrettsanlegg.

Sammezzano Palace er et elsket og også sjeldent monument i Europa. Slottet, hvor arkitektur og dekorasjoner er preget av den daværende interessen for det orientalske, ble bygget på slutten av 1800-tallet. Fotokreditter: Paebi, CC BY-SA 3.0

Det syv mest truede programmet inneholder ingen direkte økonomisk støtte. Men oppmerksomheten i seg selv, diskusjonen mellom de ansvarlige og en ekspertledet teknisk evaluering, fører ofte til en positiv oppmerksomhet også når det gjelder finansiering.

Følg lenken for å lese mer: 7mostendangered.eu