Europa Nostra Awards

Europa Nostra deler ut European Heritage Awards / Europa Nostra Awards hvert år. Prisen er Europas fremste pris innen kulturmiljø og tildeles for å inspirere og fremheve spesielt fremragende bevaringsarbeid. Norge har blitt belønnet ved over 30 anledninger.

Europa Nostra Awards ble etablert av Europa Nostra i 1978 med sikte på å rette oppmerksomheten mot bevarings- og utviklingsarbeidet i kulturelt og historisk verdifulle miljøer rundt om i Europa. I 2002 etablerte EU sin egen European Union Prize for Cultural Heritage, administrert av Europa Nostra. De to prisene er slått sammen til European Heritage Awards / Europa Nostra Awards. Prisen har fire konkurransekategorier; Conservation, Research, Dedicated Service og Education. Les mer om disse under overskriften Kategorier.

Prisutdelingen finner sted under Europa Nostras årlige kongress / toppmøte, som veksler mellom forskjellige europeiske byer. Utlysningen av årets prisvinnere foregår på stedet i festlige og høytidelige former. I løpet av kongressen får prisvinnerne muligheten til å presentere prosjektene sine mer detaljert under en spesiell programvare.

Hva og hvem kan belønnes?

I kategorien Utdanning, opplæring og bevisstgjøring ble Uccu Roma Informal Educational Foundation 2020 fra Ungarn tildelt. Romfolket er Europas største minoritet. For å bekjempe fordommer, diskriminering og syndebukkstenking, organiserer Uccu Roma Informal Educational Foundation workshops i Budapest, Pécs, Miskolc og Ózd spesielt. Stiftelsen tilbyr åtte opplæringsmoduler, inkludert byvandringer. De mest populære byvandringene finner sted i Budapest og Pécs, med en tradisjonelt stor romabefolkning. Suksessen med byvandringene har ført til dannelsen av stiftelsens første selskap innen sosialt entreprenørskap.
I forskningskategorien ble 2020 Scanning for Syria tildelt. I et samarbeid mellom fire universiteter fra Nederland, Belgia og Tyskland, er kopier av assyriske leirtavler fra 1200 f.Kr. lagret. Leiretablettene ble gravd ut av forskere fra universitetet i Leiden på 1990-tallet. Under krigen gikk de originale leirtablettene tapt, og silikonreplikatene laget av leiretablettene ble også revet og tapt. Gjennom 3D-skanning er skriving og innhold nå lagret for ettertiden.

Søknad, slik fungerer det

Det er åpent for alle å nominere prosjekter, som foregår direkte på Europa Nostras hovedkontor i Haag. Informasjon om forhold og nødvendige dokumenter kan leses under Europa Nostra Awards, hvor søknadsskjema også kan lastes ned.

Land som er en del av EUs kulturprogram Creative Europe kan motta alle prisene, inkludert Grand Prix. Dusinvis av land som ikke er en del av det kreative Europa kan bare søke om Europa Nostra Awards. For spesifikasjoner se Europa Nostra, Awards, FAQ.

Søknaden skrives på engelsk og skjemaet inneholder en rekke overskrifter med spørsmål om prosjektet, noe som krever større innsats og krever god planlegging. Søknadsfristen er på høsten, men endres noe hvert år. Gå til Europa Nostra Awards for informasjon om nåværende datoer.

Hvis det er spørsmål eller forespørsler om støtte og råd angående søknaden eller for å diskutere forslag til nominasjoner, er du velkommen til å kontakte noen i styret for Europa Nostra Sweden. Du finner kontaktinformasjon under styret. Det er også mulig å henvende seg direkte til Central Europe Nostras hovedkvarter i Haag for spørsmål, råd og støtte.

Hvis du vet om gode prosjekter, men ikke ønsker å nominere og komme med søknaden selv, godtar Europa Nostra Sveriges styre gjerne forslag.

Kategorier

European Heritage Award / Europa Nostra Award inneholder fire konkurransekategorier.

Kategori 1: Bevaring

For bevaring, restaurering og gjenbruk og tillegg av bygninger i et historisk miljø.
A) Arkitektur B) Kulturlandskap C) Kunstgjenstander D) Arkeologi E) Industrielt minnevern og engineering.

Kategori 2: Forskning

For forskningsinitiativer og utviklingsarbeid av generell karakter.

Kategori 3: Dedikert tjeneste

For fremragende personlige bidrag eller bidrag fra foreninger og mer.

Kategori 4: Utdanning, opplæring og bevisstgjøring

For eksemplariske tiltak innen utdanning og praktiske aktiviteter samt informasjonsinitiativer i kulturminnesaker.