Medlemsskap

For å bli medlem, last ned og send inn påmeldingsblankett (se nedenfor).

Medlemskap for enkeltmedlemmer kan tegnes direkte, mens medlemskap for organisasjoner og bedrifter må godkjennes av Europa Nostras internasjonale styre. Gjeldene årsavgifter er som følger:

Enkeltmedlemmer:
– Enkel 80 EUR
– Par 130 EUR
– Junior (under 30 år) 40 EUR

Medlemsorganisasjon: 200 EUR
Støttemedlem Bedrift: 200 EUR

Vi ønsker nye medlemmer hjertelig velkommen!


> Last ned påmeldingsblankett for Enkeltmedlem (PDF)


> Last ned påmeldingsblankett for Medlemsorganisasjon (PDF)


> Last ned påmeldingsblankett for Støttemedlem Bedrift (PDF)