To priser til Norge!

Nå er det kunngjort at Norge i år tildeles to europeiske kulturminnepriser: EUs kulturminnepris/Europa Nostra Awards. Eidsvollsbygningen får prisen i kategorien “restaurering” for det omfattende arbeidet i forkant av grunnlovsjubileet, mens uthusprosjektet på Røros får utmerkelsen i kategorien “utdannelse, trening og bevisstgjøring”.

eidsvoll2

Eidsvollsbygningen
I Eidsvollsbygningen er både eksteriør og interiører tilbakeført til sin opprinnelige tilstand. Til tross for tidligere tvilsomme restaureringer og fornyelser, har man ved hjelp av undersøkelser i historiske kilder funnet mange hittil ukjente spor av bygningens originale eksteriør og interiør og fulgt dem til minste detalj.

roros1

Uthusprosjektet, Røros
“Gruvebyen” Røros har vært oppført på UNESCOs verdensarvliste fra 1980. Uthusprosjektet har pågått siden 1996 med formålet å sette i stand gamle uthus som ikke lenger er i bruk, men som var en del av det bymessige landbruket som gruvearbeiderne benyttet seg av. Fokus er blitt lagt på å bruke erfaring og fagkunnskap, samtidig som man øker kompetansen. Så lite opprinnelig materiale som mulig fjernes, og alle reparasjoner dokumenteres grundig. Hittil er 400 uthus tatt hånd om i dette prosjektet.

EUs kulturminnepris/Europa Nostra Awards er de mest prestisjefylte prisene innen kulturminnevern. I år er totalt 28 vinnere valgt ut fra 263 innsendte søknader. I Norge er det Europa Nostra Norge, ENN, som foreslår og administrerer nominasjoner.

Utdelingene finner sted i Oslo Rådhus 11. juni på kvelden, i forbindelse med den årlige europeiske kongressen som denne gangen arrangeres i Oslo. Den samme dagen kl. 09.00 blir alle vinnerprosjektene presentert i universitetets urbygning. Påmelding pr. e-post til: congress2015@getmail.no

Last ned den fulle pressemeldingen her.