Y-blokka – et minne blott

Y-blokka ligger nå i ruiner. Den lave regjeringsbygningen i naturbetong fra 1970 – resultatet av et unikt samspill mellom arkitekt Erling Viksjø og kunstnerne Pablo Picasso og Carl Nesjar – er jevnet med jorda.

Foto: Adrian Bugge. www.yblokkfoto.no

Picassos kunstverk ”Fiskerne” og ”Måken” ble sandblåst inn i betongen av vennen Carl Nesjar. ”Fiskerne” inngikk i den bærende konstruksjonen. De kunstneriske uttrykkene ble inkorporert i selve bygningen. Den er revet til tross for sterke protester fra et mangfold av fagmiljøer og kulturinstitusjoner, nasjonale og internasjonale. Protestene og de faglige anbefalingene, fra nær og fjern, til politiske myndigheter og ledere i Norge om å la Y-blokka stå, førte ikke fram. De sterke folkelige protestene som samlet 50 – 100 000 aksjonister og mange støttespillere, kan ingen i Norge ha unngått å legge merke til. Regjeringen og Statsbygg forsvarte seg med at Picassos/Nesjars kunstverk tas vare på for visning i en egen paviljong, senere nytt regjeringsbygg.

Fortidsminneforeningen og ENN arbeidet fra kampen begynte for at Y-blokka skulle komme inn på Europa Nostras liste over ”7 most endangered”. Det lyktes tidligere i år. Et viktig argument har vært symbolikken i at Y-blokka ble stående så å si uskadd etter terrorhandlingen mot regjeringskvartalet i juli 2011. Høyblokken inntil – som er et annet av Erling Viksjøs hovedverk – rehabiliteres til tross for relativt omfattende skader.

Overflaten både på Høyblokken og Y-blokka er utført i naturbetong , en teknikk som Erling Viksjø tok patent på i 50-årene sammen med sivilingeniør Sverre Jystad. De hadde utviklet en metode for støping og bearbeiding av betong for å oppnå spesielle overflatevirkninger i fasader. Forskalingen blir først fylt med ulike slags singel og grus. Til Y-blokka ble det valgt rundslipt elvegrus fra Norge som ble presset inn i forskalingen. Når denne fjernes, sandblåses betongen slik at steinene kommer tydelig fram i overflaten. Men dette var ikke det eneste vakre og bevaringsverdige i Y-blokka. De innvendige veggene, logikken i fellesarealene, plassutnyttelsen, en sentralt plassert konkylietrapp er noen eksempler på kvaliteter i bygningen som vi savner.

Y-blokka er et minne blott – men arbeidet for bevaring og prosessen er foreviget gjennom rikelig dokumentasjon i ord og bilder/film. Den utløste også stor kunstnerisk kreativitet blant aksjonistene som kom til uttrykk i poesi og musikk og dans. Erling Viksjøs barnebarn Mari Viksjø er en av dem som har stått i front for aksjonene.

Foto: Adrian Bugge. www.yblokkfoto.no

To nominasjoner til «awards»

Bankskøyten Storegga

Bankskøyten Storegga ble sendt inn til Haag innen tidsfristen 30. september (klasse 4, Education, Training and Awareness Raising). Prosjektet er nominert av Sunnmøre Museum.

Bergen Brygge

Stiftelsen Bergen Brygge/Bryggens Venner ble sendt inn i går etter to ukers intenst arbeid. Fortidsminneforeningen, avdeling Bergen nominerte. De konkurrerer i klasse 3, Dedicated Service.

Corona og Europa Nostra

Pandemien har skapt problemer – forutsetninger og prioriteringer – også for kulturminnearbeidet, nasjonalt og europeisk. For å møte den nye situasjonen, har Europa Nostra tatt nye initiativ og gjennomført tiltak som kan sikre at arbeidet med kulturarven kan fortsette:

– Europa Nostras årlige kongress er lagt på is inntil videre. For aktuell informasjon om status, følg linken Summit 2020 (aktiveres)

– Europa Nostra Agoraer navnet på en ny plattformmed hashtag, hvor medlemmer og medarbeidere i Europa Nostras nettverk kan fortelle om relevante aktiviteter og erfaringer under pandemien.
Link Europa Nostra Agora (aktiveres)

– Organisasjonen har sammenstilt en rapport om konsekvensene av pandemien innen kulltursektoren. Link COVID 19_EUROPA-NOSTRA-CONSULTATION

-Europa Nostra har sammen med 37 kultur- og kulturminneorganisasjoner signert et brev  til  EU-kommisjonen. Her betones verdien av tiltak for å redusere følgene av pandemien for kultur, turisme og veldedighet. Link Effect-of-covid-19-on-creative-europe

Hagia Sofia

I juli 2020 erklærte en rettsinstans i Istanbul at forvandlingen 1934 av Hagia Sophia i Istanbul till museum, var lovstridig. Vedtaket definerte på ny bygningen som moské og Hagia Sophia er nå tatt i bruk som det.
Europa Nostra beskriver beslutningen som sjokkartet. Uttalelsen fra Europa Nostra kan ses her: europanostra.org-hagia-sophia/

Prisnominasjon

Kjenner du en verdig kandidat som kan nomineres til «European Heritage Awards/Europa Nostra Awards» 2021? EU-kommisjonen og Europa Nostra har lagt ut dokumentasjonen for neste års konkurranse.

Les mer om konkurransen her, og finn søknadsskjema her! (Lenkene åpner i ny fane.)

Endelig tidsfrist for innsendelsen av dokumentasjonen vil i 2020 være 1. oktober. Juryene vil ventelig møtes i februar/mars, og pristildelingen vil finne sted under Den europeiske kulturminnekongressen i Brussel i mai/juni 2021.

Nominasjoner kan sendes inn av organisasjoner, foreninger og enkeltmennesker. Styret i Europa Nostra Norge har en tradisjon for å finne frem gode kandidater, men vi registrerer også at norske prosjekter vinner priser uten at styret har vært involvert i nominasjonene fra Norge.