Generalforsamling online

I dag gjennomfører Europa Nostra årets generalforsamling. Det er første gang det skjer online (zoom), men ingen fra Norge med stemmerett deltar. Du finner dokumenter og annen informasjon om generalforsamlingen på linken europanostra.org