Y-blokka – et minne blott

Y-blokka ligger nå i ruiner. Den lave regjeringsbygningen i naturbetong fra 1970 – resultatet av et unikt samspill mellom arkitekt Erling Viksjø og kunstnerne Pablo Picasso og Carl Nesjar – er jevnet med jorda.

Foto: Adrian Bugge. www.yblokkfoto.no

Picassos kunstverk ”Fiskerne” og ”Måken” ble sandblåst inn i betongen av vennen Carl Nesjar. ”Fiskerne” inngikk i den bærende konstruksjonen. De kunstneriske uttrykkene ble inkorporert i selve bygningen. Den er revet til tross for sterke protester fra et mangfold av fagmiljøer og kulturinstitusjoner, nasjonale og internasjonale. Protestene og de faglige anbefalingene, fra nær og fjern, til politiske myndigheter og ledere i Norge om å la Y-blokka stå, førte ikke fram. De sterke folkelige protestene som samlet 50 – 100 000 aksjonister og mange støttespillere, kan ingen i Norge ha unngått å legge merke til. Regjeringen og Statsbygg forsvarte seg med at Picassos/Nesjars kunstverk tas vare på for visning i en egen paviljong, senere nytt regjeringsbygg.

Fortidsminneforeningen og ENN arbeidet fra kampen begynte for at Y-blokka skulle komme inn på Europa Nostras liste over ”7 most endangered”. Det lyktes tidligere i år. Et viktig argument har vært symbolikken i at Y-blokka ble stående så å si uskadd etter terrorhandlingen mot regjeringskvartalet i juli 2011. Høyblokken inntil – som er et annet av Erling Viksjøs hovedverk – rehabiliteres til tross for relativt omfattende skader.

Overflaten både på Høyblokken og Y-blokka er utført i naturbetong , en teknikk som Erling Viksjø tok patent på i 50-årene sammen med sivilingeniør Sverre Jystad. De hadde utviklet en metode for støping og bearbeiding av betong for å oppnå spesielle overflatevirkninger i fasader. Forskalingen blir først fylt med ulike slags singel og grus. Til Y-blokka ble det valgt rundslipt elvegrus fra Norge som ble presset inn i forskalingen. Når denne fjernes, sandblåses betongen slik at steinene kommer tydelig fram i overflaten. Men dette var ikke det eneste vakre og bevaringsverdige i Y-blokka. De innvendige veggene, logikken i fellesarealene, plassutnyttelsen, en sentralt plassert konkylietrapp er noen eksempler på kvaliteter i bygningen som vi savner.

Y-blokka er et minne blott – men arbeidet for bevaring og prosessen er foreviget gjennom rikelig dokumentasjon i ord og bilder/film. Den utløste også stor kunstnerisk kreativitet blant aksjonistene som kom til uttrykk i poesi og musikk og dans. Erling Viksjøs barnebarn Mari Viksjø er en av dem som har stått i front for aksjonene.

Foto: Adrian Bugge. www.yblokkfoto.no