GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!

De europeiske kulturminneprisvinnerne 2020 (klikk på bildet for mer)

Kjære Venner,
Vi er ved å legge bak oss et år som har skapt rystelser og bekymringer for store deler av den europeiske kulturminnebevegelsen og for Europa Nostras mange medlemsorganisasjoner.

I 2020 har Europa Nostra sammen med Den europeiske kulturminne alliansen 3.3, fremmet flere initiativ og avgitt høringsuttalelser til EU-kommisjonen og andre EU organer.

Med stengte kontorer i Haag og Brüssel, og et sekretariat som har arbeidet hjemmefra, har organisasjonen likevel greid å kommunisere med sine medlemmer over nettet, gjennomført en digital Pristildelingen for årets prisvinnere og annonsert utvelgelsen av Europas 7 mest utsatte kulturminner, hvor Y-Blokken var inkludert. Se https://www.europanostra.org/12- european-heritage-sites-shortlisted-for-the-7-most-endangered-programme-2021/

Den energien og gjennomføringsevnen som Europa Nostra har vist gjennom året har vært imponerende.

Vårt håp for det nye året må være at vaksinasjonsprogrammene som nå forberedes, lar seg effektivt gjennomføre. Da kan vi igjen glede oss over Europas rike kulturarv ute og hjemme.

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!

Hilsen Styret i Europa Nostra Norge