Årsmelding for Europa Nostra Norge 2020

SAMMENDRAG

  • Europa Nostra har gjennom pandemiåret 2020 greid å holde et høyt aktivitetsnivå til tross for de mange begrensingene som har lagt en demper på organisasjonens arbeid. Spesielt bør nevnes dokumentet «Putting Europe’s shared heritage at the heart of the European Green Deal».  Resultatet ble lagt frem 21 mars I år. Hvordan kan kulturminnesektoren gjennom konkrete tiltak bidra til å gjøre EU klimanøytral innen 2050?
  • Etter åtte år som president i Europa Nostra besluttet Placido Domingo ikke å ta gjenvalg. Hans bidrag til Europa Nostra’s gjennomslagskraft og posisjon i Europa har vært formidabel gjennom hans formannsperiode. Han ble utnevnt til Honorær President ved årsmøtet i oktober 2020.
  • Y-blokken ble til slutt ført opp på Europa Nostra liste som et av Europas 7 mest utsatte kulturminner i 2020. Det skulle likevel ikke bevege Regjeringen til å endre standpunkt med hensyn til å rive Y-blokken.
  • Klima- og miljødepartementet la frem den nye kulturminnemeldingen våren 2020. Det var en god situasjonsbeskrivelse av våre kulturminners tilstand, men hadde lite nytt å by på. Da Statsbudsjettet ble lagt frem i høst var det lite oppfølging å finne.
  • Arbeidet med annen del av det Nordisk/Baltiske prosjekt gitt navnet «Youth for Cultural Heritage» er kom i gang. Pandemien har begrenset fremdriften, men man håper å ha resultatene ferdig i løpet av 2021 slik at de kan presenteres på kongressen i 2022.

Les hele årsmeldingen