Kulturarv får viktig rolle i «European Green Deal»

Europa Nostra har i nært samarbeid med ICOMOS og The Climate Heritage Network nylig lagt frem rapporten  «European Cultural Heritage Green Paper». Dokumentet plasserer og beskriver den rollen den europeiske kulturarven kan bidra med i arbeidet for et bærekraftig og grønnere Europa – European Green Deal. 

I arbeidet med rapporten er det også kommet  innspill fra andre medlemmer av European Heritage Alliance. Prosjektet er støttet av European Investment Bank Institute og EUs program Creative Europe. 

Innholdet i rapporten vil særlig være av interesse for institusjoner, miljøer og enkeltpersoner som arbeider med spørsmål om hvordan kulturminner kan trekkes inn i arbeidet for en mer bærekraftig utvikling i vårt norske samfunn.

Rapporten er her i full versjon (sid. 1-70) og ”Executive Summary” (sid. 70-90)