Corona og Europa Nostra

Pandemien har skapt problemer – forutsetninger og prioriteringer – også for kulturminnearbeidet, nasjonalt og europeisk. For å møte den nye situasjonen, har Europa Nostra tatt nye initiativ og gjennomført tiltak som kan sikre at arbeidet med kulturarven kan fortsette:

– Europa Nostras årlige kongress er lagt på is inntil videre. For aktuell informasjon om status, følg linken Summit 2020 (aktiveres)

– Europa Nostra Agoraer navnet på en ny plattformmed hashtag, hvor medlemmer og medarbeidere i Europa Nostras nettverk kan fortelle om relevante aktiviteter og erfaringer under pandemien.
Link Europa Nostra Agora (aktiveres)

– Organisasjonen har sammenstilt en rapport om konsekvensene av pandemien innen kulltursektoren. Link COVID 19_EUROPA-NOSTRA-CONSULTATION

-Europa Nostra har sammen med 37 kultur- og kulturminneorganisasjoner signert et brev  til  EU-kommisjonen. Her betones verdien av tiltak for å redusere følgene av pandemien for kultur, turisme og veldedighet. Link Effect-of-covid-19-on-creative-europe