BRYGGEN nominert til europeisk spesialpris

Foto: Stiftelsen Bryggen

Stiftelsen Bryggen og Bryggens Venner er – som ett av ni prosjekter – nominert til den europeiske kulturminneprisen ILUCIDARE. Prosjektene er plukket ut blant årets kandidater til De europeiske kulturminnepriser/Europa Nostras priser og er alle fremragende eksempler på innovasjon og internasjonalt samarbeid  på området. Bak de ni utvalgte prosjektene står kulturminnefolk fra åtte land i Europa. 

– Selv om prosjektene er forskjellige både til omfang og karakter, illustrerer de hvordan kulturminner gir mulighet for verdifulle koblinger over landegrensene og mellom ulike samfunn, samtidig som de bidrar til nye løsninger og sosiale endringer, heter det i en pressemelding fra Europa Nostra og EU’s Horizon 2020. Vinnerne blir offentliggjort i høst i forbindelse med den europeiske pristildelingen i Venezia.

Bryggens Venner og Stiftelsen Bryggen er helt fra 1960-årene aktive formidlere av Hansaforbundets historie i og utenfor Norge. Med støtte fra EUs midler til fremme av samarbeid over grensene, bidrar Stiftelsen Bryggen gjennom sitt bevarings- og kulturminnearbeid til å gjenopplive gamle inter-europeiske forbindelser og kulturhistoriske relasjoner, framheves det i begrunnelsen. Bryggen ble oppført på Verdensarvlisten i 1979.

Direktør Bernt-Håvard Øyen i Stiftelsen Bryggen sier at det er svært hyggelig og en stor oppmuntring for de ansatte og alle involvert i det langsiktige bevaringsarbeidet å være nominert til en slik pris!

Les pressemeldingen her:

Klikk på bildet for å åpne pressemeldingen

Årets priser annonseres på nett 25 mai kl 11:00!

Heritage-fagpersoner, frivillige, journalister og støttespillere fra hele Europa og utover er invitert til å bli med på live kunngjøringen av 2021-vinnerne av European Heritage Awards / Europa Nostra Awards den 25. mai klokken 11: 00-12: 00 norsk tid.

Ved denne anledningen skal vi avdekke og feire eksemplariske arv-prestasjoner fra hele Europa, som er blitt valgt av europeiske juryer til å motta Europas største ære i feltet.

Mariya Gabriel, europeisk kommisjonær for innovasjon, forskning, kultur, utdanning og ungdom, og Hermann Parzinger, administrerende president i Europa Nostra, vil være vertskap for denne live feiringen, som blir moderert av Sneška Quaedvlieg-Mihailović, generalsekretær for Europa Nostra.

Bli med oss ​​live 25. mai og oppdag Europas vinnende arv-prestasjoner i følgende fire kategorier:
1) bevaringsprosjekter
2) forskningsprosjekter
3) dedikert tjeneste til arv fra enkeltpersoner eller organisasjoner, og
4) utdanning, opplæring og bevisstgjøring.

European Heritage Awards / Europa Nostra Awards ble etablert av EU-kommisjonen i 2002 og har blitt drevet av Europa Nostra siden den gang. Prisene har støtte fra Creative Europe-programmet i EU.

VIKTIG: Dette online arrangementet er gratis, men registrering er obligatorisk.

Kulturarv får viktig rolle i «European Green Deal»

Europa Nostra har i nært samarbeid med ICOMOS og The Climate Heritage Network nylig lagt frem rapporten  «European Cultural Heritage Green Paper». Dokumentet plasserer og beskriver den rollen den europeiske kulturarven kan bidra med i arbeidet for et bærekraftig og grønnere Europa – European Green Deal. 

I arbeidet med rapporten er det også kommet  innspill fra andre medlemmer av European Heritage Alliance. Prosjektet er støttet av European Investment Bank Institute og EUs program Creative Europe. 

Innholdet i rapporten vil særlig være av interesse for institusjoner, miljøer og enkeltpersoner som arbeider med spørsmål om hvordan kulturminner kan trekkes inn i arbeidet for en mer bærekraftig utvikling i vårt norske samfunn.

Rapporten er her i full versjon (sid. 1-70) og ”Executive Summary” (sid. 70-90)

Årsmelding for Europa Nostra Norge 2020

SAMMENDRAG

  • Europa Nostra har gjennom pandemiåret 2020 greid å holde et høyt aktivitetsnivå til tross for de mange begrensingene som har lagt en demper på organisasjonens arbeid. Spesielt bør nevnes dokumentet «Putting Europe’s shared heritage at the heart of the European Green Deal».  Resultatet ble lagt frem 21 mars I år. Hvordan kan kulturminnesektoren gjennom konkrete tiltak bidra til å gjøre EU klimanøytral innen 2050?
  • Etter åtte år som president i Europa Nostra besluttet Placido Domingo ikke å ta gjenvalg. Hans bidrag til Europa Nostra’s gjennomslagskraft og posisjon i Europa har vært formidabel gjennom hans formannsperiode. Han ble utnevnt til Honorær President ved årsmøtet i oktober 2020.
  • Y-blokken ble til slutt ført opp på Europa Nostra liste som et av Europas 7 mest utsatte kulturminner i 2020. Det skulle likevel ikke bevege Regjeringen til å endre standpunkt med hensyn til å rive Y-blokken.
  • Klima- og miljødepartementet la frem den nye kulturminnemeldingen våren 2020. Det var en god situasjonsbeskrivelse av våre kulturminners tilstand, men hadde lite nytt å by på. Da Statsbudsjettet ble lagt frem i høst var det lite oppfølging å finne.
  • Arbeidet med annen del av det Nordisk/Baltiske prosjekt gitt navnet «Youth for Cultural Heritage» er kom i gang. Pandemien har begrenset fremdriften, men man håper å ha resultatene ferdig i løpet av 2021 slik at de kan presenteres på kongressen i 2022.

Les hele årsmeldingen

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!

De europeiske kulturminneprisvinnerne 2020 (klikk på bildet for mer)

Kjære Venner,
Vi er ved å legge bak oss et år som har skapt rystelser og bekymringer for store deler av den europeiske kulturminnebevegelsen og for Europa Nostras mange medlemsorganisasjoner.

I 2020 har Europa Nostra sammen med Den europeiske kulturminne alliansen 3.3, fremmet flere initiativ og avgitt høringsuttalelser til EU-kommisjonen og andre EU organer.

Med stengte kontorer i Haag og Brüssel, og et sekretariat som har arbeidet hjemmefra, har organisasjonen likevel greid å kommunisere med sine medlemmer over nettet, gjennomført en digital Pristildelingen for årets prisvinnere og annonsert utvelgelsen av Europas 7 mest utsatte kulturminner, hvor Y-Blokken var inkludert. Se https://www.europanostra.org/12- european-heritage-sites-shortlisted-for-the-7-most-endangered-programme-2021/

Den energien og gjennomføringsevnen som Europa Nostra har vist gjennom året har vært imponerende.

Vårt håp for det nye året må være at vaksinasjonsprogrammene som nå forberedes, lar seg effektivt gjennomføre. Da kan vi igjen glede oss over Europas rike kulturarv ute og hjemme.

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!

Hilsen Styret i Europa Nostra Norge