Utsatte kulturminner 2022

Europa Nostra oppfordrer nå til nominering av Europas sju mest utsatte kulturminner 2022. Det er sjuende gang prosjektet gjennomføres. Fra 2021 er dette gått over til å bli et årlig prosjekt, takket være ytterligere økonomisk støtte fra European Development Bank Institute i Luxembourg.

Tidsfristen for innsendelse av kandidater er satt til 17. september 2021. Det finnes kriterier for hva som må til for at et prosjekt skal kunne nomineres. Se europanostra.org

En nærmere diskusjon omkring mulige kandidater i Norge kan rettes til styreleder Erik Schultz i ENN:

mobil 90 75 28 44, e-mail eschultz@online.no»