BRYGGEN nominert til europeisk spesialpris

Foto: Stiftelsen Bryggen

Stiftelsen Bryggen og Bryggens Venner er – som ett av ni prosjekter – nominert til den europeiske kulturminneprisen ILUCIDARE. Prosjektene er plukket ut blant årets kandidater til De europeiske kulturminnepriser/Europa Nostras priser og er alle fremragende eksempler på innovasjon og internasjonalt samarbeid  på området. Bak de ni utvalgte prosjektene står kulturminnefolk fra åtte land i Europa. 

– Selv om prosjektene er forskjellige både til omfang og karakter, illustrerer de hvordan kulturminner gir mulighet for verdifulle koblinger over landegrensene og mellom ulike samfunn, samtidig som de bidrar til nye løsninger og sosiale endringer, heter det i en pressemelding fra Europa Nostra og EU’s Horizon 2020. Vinnerne blir offentliggjort i høst i forbindelse med den europeiske pristildelingen i Venezia.

Bryggens Venner og Stiftelsen Bryggen er helt fra 1960-årene aktive formidlere av Hansaforbundets historie i og utenfor Norge. Med støtte fra EUs midler til fremme av samarbeid over grensene, bidrar Stiftelsen Bryggen gjennom sitt bevarings- og kulturminnearbeid til å gjenopplive gamle inter-europeiske forbindelser og kulturhistoriske relasjoner, framheves det i begrunnelsen. Bryggen ble oppført på Verdensarvlisten i 1979.

Direktør Bernt-Håvard Øyen i Stiftelsen Bryggen sier at det er svært hyggelig og en stor oppmuntring for de ansatte og alle involvert i det langsiktige bevaringsarbeidet å være nominert til en slik pris!

Les pressemeldingen her:

Klikk på bildet for å åpne pressemeldingen