Vikingskipene nomineres til «Europas mest utsatte kulturminner»

Foto: Peulle
Lisens: CC BY SA 4.0

Regjeringens beslutning om å stoppe byggingen av det nye Vikingtidsmuseet – utover den opprinnelige budsjettrammen på kr 2,14 mrd – kan få meget store konsekvenser for en mulig oppføring av et nytt sikrere og dessuten publikumsvennlig museum.

Siden stengningen av Vikingskipsmuseet på Bygdøy 1. oktober 2021, befinner vikingskipene og den alunkonserverte gjenstandssamlingen seg i en enda mer utsatt stilling enn tidligere. Kortest mulig tid frem til innflyttingen i det nye museet, hvor forvitringen kan stoppes, er det viktigste for deres bevaring. Nå kan dette tidspunktet bli utsatt med flere år med dramatiske følger for skipene og gjenstandssamlingen.

Forbundet Kysten og Europa Nostra Norge går inn for å nominere vikingskipene på Bygdøy og gjenstandssamlingen til programmet «Europas 7 mest utsatte kulturminner» i 2023.

– Vikingskipene og den tilhørende gjenstandssamlingen er Norges kanskje viktigste kulturhistoriske bidrag til verdensarven. En ytterligere forvitring av våre vikingskip og gjenstandssamling vil være et havari for norsk kulturminneforvaltning og få internasjonal oppmerksomhet, sier de to organisasjonene i en pressemelding. 

Tåler ikke utsettelse
– I 2012 hadde en uavhengig kommisjon en gjennomgang av tilstanden til denne vår unike kulturarv og konklusjonen var klar: Bare et nytt klimastyrt museum, med alle nødvendige sikringstiltak for skip og gjenstander, kan redde dem fra videre ødeleggelser og oppsmuldring. Det nye Vikingstidsmuseet som skulle ha byggestart i august i år, tåler ikke ytterligere utsettelser og forsinkelser. De nødvendige midler må tilføres museumsprosjektet, selv om dette medfører kostnader utover den vedtatte investeringsrammen. Det nye museet er i realiteten et sikringsprosjektet for vårt enestående bidrag til verdens kulturarv, poengterer styreleder Erik Schultz i Europa Nostra Norge.

Åsmøtet i ENN

Årsmøtet i ENN arrangeres onsdag 9. mars kl 17 i Professorsboligen, UiO (hjørnet Fredriksgate/Kristian IVs gate).

Etter årsmøteforhandlingene blir det lett servering. 

Fra kl 18:00 inviteres det til foredrag og film i regi av Norsk Arkeologisk Selskap (NAS) om den nesten 2000-årige nordiske tradisjonen med klinkbygging av båter. Bakgrunnen for programmet er at denne historiske tradisjonen – etter fem års prosjektarbeid med den fellesnordiske søknaden – ble skrevet inn på Unescos verdensarvliste over Europas immaterielle kulturarv 14. desember i fjor! Prosjektet har vært ledet av Tore Friis-Olsen i styret i Europa Nostra Norge (ENN). Det er begrenset plass på aftenens program, men vil du undersøke muligheter, kan du kontakte cathrinemschultz@gmail.com

Foreningens årsmelding for 2021 finner du her.

Kulturarv som skoleprosjekt

Av Magdalena Eckersberg

I kjølvannet av det europeiske kulturarvåret 2018 – og utgivelse av publikasjoner med presentasjoner av prisvinnende prosjekter – lanserte de nordiske Europa Nostra-organisasjonene, inklusive Estland, skoleprosjektet ”Youth for Cultural Heritage” våren 2020.  Norge valgte Blaafarveværket, Modum (EN-pris 1986), Uthusprosjektet, Røros (2015) og «Rydd et kulturminne” (2012) som representative, prisvinnende kulturminner. Stedene skulle ha pedagogisk verdi og være lett tilgjengelige, men skolene fikk selv velge de metoder som passet. Henholdsvis Søndre Modum ungdomsskole, Røros ungdomsskole og Vågå ungdomskule ble tildelt ett av de tre prosjektene. Elevene lagde blant annet videoer om kulturminnene.

Styremedlem Grete Horntvedt i Europa Nostra Norge har ledet skoleprosjektet som ble formelt avsluttet høsten 2021. Hun er svært opptatt av bevaring av kulturminner og er også nylig gjenvalgt i Europa Nostra Council for tre år. Vi har bedt henne fortelle litt om framdriften av skoleprosjektet i Norge.

– Vågå og Røros ungdomsskoler hadde kulturarv som valgfag. Lærere hjalp elevene med tilrettelegging. Siden engelsk var bruksspråket, var også engelsklærere involvert. Elevene var svært kreative og de la for eksempel musikk til videoene, forteller Grete. Hun besøkte skolene en gang og snakket med lærerne, mens den øvrige kommunikasjonen foregikk via e-post og ”Teams”, på grunn av smittefaren i en pandemi-tid.

– Vågå-skolen utmerket seg ved å benytte en drone til opptak, sier Grete og forteller videre at elevene brukte tradisjonsklær og -håndverk og lærte hvordan en lagde vassveite (trekanaler) i gamle dager. Filmen ble ledsaget av tradisjonell folkemusikk. Røros ungdomsskole produserte en video fra Bergverksmuseet og Røros by, mens skolen i Søndre Modum svarte godt på oppgaven om hva Blaafarveværket betydde for dem. Elevene arrangerte også guidet tur både inne og ute.

– Lærerne var selv interesserte i kulturarv og fikk en innføring i hva Europa Nostra står for og hva en pris fra den europeiske organisasjonen betyr. Men ellers er det opp til skolene å følge opp elevene, sier Grete som er usikker på om dette vil skje, men tilføyer at elevene i sine tilbakemeldinger forteller at de har fått økt forståelse for kulturarven og hva den betyr, både for dem selv og for lokalsamfunnet. 

Sparebankstiftelsen DNB finansierte prosjektet i Norge. Styret i ENN ønsker å videreføre det, eventuelt i samarbeid med Norsk Kulturarv, ved å få andre skoler som ligger nær et prisvinnende kulturminne til å lage videoer som skoleprosjekt. En fyldig rapport om hele det nordiske prosjektet ble lagt fram på et avsluttende møte i Stockholm i oktober i fjor, med ansatte i Europa Nostra sentralt til stede.  Der ble videoene vist og prosjektet fikk positiv omtale. Det ble også uttrykt ønske om at andre land utenfor Norden gjennomfører tilsvarende prosjekter.  Det kan bety at Europa Nostra i tiden som kommer vil gå inn for å få særlig ungdom interessert i å holde kulturminner levende.

Vi kan være stolte over et flott gjennomført prosjekt i nordisk regi. Videoer ligger på YouTube og her på ENN sin hjemmeside, under menyknaggen ”Youth for Cultural Heritage”.                     

Grete Horntvedt - Oslo Høyre
Grete Horntvedt har vært primus motor for prosjektet (Foto Oslo Høyre)

Julehilsen fra Styret

De europeiske kulturminne-prisvinnere 2021. For nærmere detaljer, se:  https://www.europeanheritageawards.eu/winners/

Kjære venner

Inntil nylig levde vi i den tro at pandemien var under kontroll slik at vi igjen kunne vende tilbake til en mer normal hverdag. De siste ukers begivenheter ser ut til å sette en stopper for dette.

For Europa Nostra har det igjen vært nesten et helt år med hjemmekontor både i Haag og i Brussel. På det nærmeste har all møtevirksomhet foregått digitalt både innad og utad i organisasjonen. Dette har ikke stoppet Europa Nostra fra å delta i et stort antall aksjoner og konferanser med fokus på hvorledes kulturminner må innta en viktig rolle i EUs arbeid mot det grønne skifte. Europa Nostra er blant annet partner i «New European Bauhaus», og de har vært sentrale i utformingen av rapporten «European Cultural Heritage Green Paper». Europa Nostra har også vært en av initiativtagerne til «The Climate Heritage Network». Organisasjonen har vært sterkt involvert i 15 ulike begivenheter knyttet til kulturminnenes rolle i klimapolitikken, arrangert før og under Klimakonferansen i Glasgow i november.

Gjennom tett oppfølging over nettet har våre medlemmer fått et godt inntrykk av Europa Nostras energi og gjennomføringsevne. Hjemmesiden deres (www.europanostra.org ) har vist stor vitalitet.

Vårt håp for det nye året må være at vi snarest mulig kan komme tilbake til en normal hverdag. Da kan vi igjen glede oss over Europas rike kulturarv hjemme og ute.

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!

Hilsen styret i Europa Nostra Norge

12 europeiske kulturarvsteder på listen over de 7 mest truede 2022

7 Most Endangered shortlist banner

De 12 mest truede kulturarvstedene i Europa som er på shortlist for 7 Most Endangered-programmet 2022, har nettopp blitt annonsert av Europa Nostra – European Voice of Civil Society Committed to Cultural and Natural Heritage – og European Investment Bank Institute.

Fra en middelalderby i den vestlige delen av Tyskland til en eksemplarisk hageby fra 1900-tallet i Frankrike; fra et av de mest autentiske polderlandskapene i Europa, som ligger i Belgia nær grensen til Nederland, til en ikonisk bygning som er en del av et av de eldste spa-feriestedene på vårt kontinent, som ligger sørvest i Romania; fra det siste gjenværende industriknutepunktet i den svenske hovedstaden til steder av arkitektonisk, religiøs, militær og kunstnerisk betydning i Albania, Nederland, Spania og Ukraina.

De 12 mest truede kulturminnene i Europa for 2022 er:

 • Zogu-broen, ALBANIA
 • Récollets kloster, Nivelles, BELGIA
 • Doel landsby og kulturlandskap, BELGIA
 • Garden City La Butte Rouge, nær Paris, FRANKRIKE
 • Historisk senter i Stolberg, TYSKLAND
 • Neptune Baths, Băile Herculane, ROMANIA
 • Orléans-Borbón-palasset, nær Cádiz, SPANIA
 • Synagoge of Híjar/Church of St. Anthony, Híjar, SPANIA
 • Industriområdet Lövholmen, Stockholm, SVERIGE
 • Crèvecoeur festning, Den Bosch, NEDERLAND
 • Skulpturelle komposisjoner av Buchach rådhus, UKRAINA
 • Sanguszko-palasset, UKRAINA

Les mer om disse stedene her!

Detaljert informasjon om disse eksepsjonelle europeiske kulturarvstedene og årsakene til at de ble valgt på listen er gitt på nettstedet 7 Most Endangered.

Utvelgelsen ble gjort på grunnlag av den enestående arvebetydningen og kulturelle verdien til hvert av stedene, samt på grunnlag av den alvorlige faren de står overfor i dag. Engasjementnivået til lokalsamfunnene og engasjementet til offentlige og private interessenter for å redde disse nettstedene ble ansett som avgjørende merverdier. Et annet utvalgskriterium var potensialet til disse stedene til å fungere som en katalysator for bærekraftig utvikling og som et verktøy for å fremme fred og dialog innenfor deres lokaliteter og større regioner.

De 12 truede kulturarvstedene ble kortlistet av et internasjonalt rådgivende panel, bestående av eksperter innen historie, arkeologi, arkitektur, bevaring, prosjektanalyse og finans. Nominasjoner til 7 Most Endangered Program 2022 ble sendt inn av medlemsorganisasjoner, assosierte organisasjoner eller individuelle medlemmer av Europa Nostra fra hele Europa, så vel som av medlemmer av European Heritage Alliance.

Den endelige listen over 7 mest truede kulturminner i Europa for 2022 vil bli avduket våren 2022.

Den administrerende presidenten for Europa Nostra, prof. Dr. Hermann Parzinger, uttalte: «Disse kortlistede truede stedene er en påminnelse om at vår felles arv er skjør. Ved å publisere denne kortlisten uttrykker Europa Nostra sin solidaritet og støtte til lokalsamfunnene og sivilsamfunnsorganisasjonene over hele Europa som er forpliktet til å redde disse sidene. De kan stole på at vi og vårt nettverk av medlemmer og partnere hever stemmen vår og opptrer for å forsvare disse 12 kulturminnene i fare. Disse sidene forteller vår felles historie og kan fungere som katalysatorer for bærekraftig utvikling, sosial samhørighet og interkulturell dialog.»

Dekan ved European Investment Bank Institute, Francisco de Paula Coelho, sa: «Kulturarv er en nøkkelressurs for Europas identitet, attraktivitet og økonomiske vekst. Det handler om langt mer enn ‘steiner og bein’ fra fortiden; i dag bidrar den til Europas særpreg i alle dens dimensjoner, urbane og rurale, regionale og nasjonale. Dette er grunnen til at EIB-instituttet er stolte av å støtte det 7 mest truede programmet, som vi har implementert med Europa Nostra siden 2013 med mål om å ivareta og fremme Europas kulturarv».

Programmet 7 Most Endangered drives av Europa Nostra i samarbeid med European Investment Bank Institute. Den har også støtte fraEUs Creative Europe-program. Dette programmet ble lansert i 2013 og er en del av en sivilsamfunnskampanje for å redde Europas truede arv. Den øker bevisstheten, utarbeider uavhengige vurderinger og foreslår handlingsanbefalinger. Det gir også et tilskudd på €10 000 per listet nettsted for å hjelpe til med å implementere en avtalt aktivitet som vil bidra til å redde det truede nettstedet. I de fleste tilfeller fungerer oppføringen av et truet område som en katalysator og insentiv for mobilisering av nødvendig offentlig eller privat støtte, inkludert finansiering.