Julehilsen fra Styret

De europeiske kulturminne-prisvinnere 2021. For nærmere detaljer, se:  https://www.europeanheritageawards.eu/winners/

Kjære venner

Inntil nylig levde vi i den tro at pandemien var under kontroll slik at vi igjen kunne vende tilbake til en mer normal hverdag. De siste ukers begivenheter ser ut til å sette en stopper for dette.

For Europa Nostra har det igjen vært nesten et helt år med hjemmekontor både i Haag og i Brussel. På det nærmeste har all møtevirksomhet foregått digitalt både innad og utad i organisasjonen. Dette har ikke stoppet Europa Nostra fra å delta i et stort antall aksjoner og konferanser med fokus på hvorledes kulturminner må innta en viktig rolle i EUs arbeid mot det grønne skifte. Europa Nostra er blant annet partner i «New European Bauhaus», og de har vært sentrale i utformingen av rapporten «European Cultural Heritage Green Paper». Europa Nostra har også vært en av initiativtagerne til «The Climate Heritage Network». Organisasjonen har vært sterkt involvert i 15 ulike begivenheter knyttet til kulturminnenes rolle i klimapolitikken, arrangert før og under Klimakonferansen i Glasgow i november.

Gjennom tett oppfølging over nettet har våre medlemmer fått et godt inntrykk av Europa Nostras energi og gjennomføringsevne. Hjemmesiden deres (www.europanostra.org ) har vist stor vitalitet.

Vårt håp for det nye året må være at vi snarest mulig kan komme tilbake til en normal hverdag. Da kan vi igjen glede oss over Europas rike kulturarv hjemme og ute.

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!

Hilsen styret i Europa Nostra Norge