Europeisk kulturminnekongress i Oslo

Den årlige kongressen til Europa Nostras (www.europanostra.org) arrangeres i Oslo i uke 24. Det er meldt på 320 deltakere til kongressen og 48 deltakere til en «Work Shop» for unge håndverkere i regi av Fortidsminneforeningen og Europa Nostra. Du er velkommen som deltaker i de deler av programmet som er åpne for publikum og gratis. Disse er nærmere beskrevet under. For nærmere omtale av hele programmet se www.europanostra.org/oslo

Tre av arrangementene foregår i Universitetets gamle bygninger på Karl Johan. Det fjerde arrangementet foregår på Akershus festning. Oppgi hva du ønsker å være med på (det holder å skrive nummer på arrangementet). Her er det ingen påmeldingsfrist, men det er ønskelig med påmelding så snart som mulig av praktisk-tekniske grunner – og helst i god tid før 1. juni, slik at vi kan sikre at det bli nok plasser. Bruk e-postadressen
congress2015@getmail.no

Nr. 1. Scientific Council har to sesjoner onsdag 10. juni, kl. 9.00–12.00 og kl. 14.00–17.00, bygning 18, Akershus festning. Der vil man se på arkitektur og alternativ bruk av festningsanlegg og fortifikasjoner i kyststrøk, fra middelalderen og frem til nyere tid. Svært interessant for alle som er engasjert i disse spørsmålene.

Nr. 2. Torsdag 11. juni kl. 09.00 er det Excellence Fair i Domus Academica og Auditorium 4 i Urbygningen på Karl Johan. Her vil hvert av de 30 prisvinnende prosjektene fra 16 land bli presentert med en ca. ti minutters gjennomgang. I år ble det totalt nominert 270 prosjekter, fordelt på fire klasser. (Se www.europanostra.org/laureates-2015/). Prisvinnerne i klassen 1 «Conservation», som er den største klassen med ca. 135 nominasjoner, vil bli presentert i Gamle Festsal, mens de tre andre klassene vil bli presentert samtidig i Auditorium 4. Man skal kunne gå mellom presentasjonene. Dersom oppslutningen fra publikum blir stor, kan det bli aktuelt å bruke universitetets aula. Følg eventuelt anvisningen på stedet.

Nr. 3. Torsdag 11. juni kl. 14.00 er det en serie gjesteforelesninger over temaet: «Wood, building material of the past and for the future» i Domus Academica (Gamle Festsal) i Urbygningen. Forelesere er konservator Ola Storsletten, prosjektleder Einar Engen og sivilarkitekt, professor Marius Nygaard. Ola Storsletten, forsker emeritus hos NIKU, vil forelese om bruk av tre og bygningskonstruksjoner fra middelalderen og fremover. Stavkirker er et av hans spesialområder. Einar Engen, mangeårig leder av restaureringsprosjekter i regi av Norsk Kulturminnefond, vil se på utfordringer knyttet til restaurering av gamle tømmerbygninger. Marius Nygaard, Arkitekthøgskolen i Oslo, redegjør for bruk av tre i dagens arkitektur, og hvorfor bruk av tre har fått ny oppmerksomhet som et miljøvennlig og bærekraftig bygningsmateriale. Hvert
innlegg vil vare om lag 20 minutter.

Nr. 4. Fredag 12. juni kl. 9.30 presenteres resultatene av prosjektet «Cultural Heritage Counts for Europe» i Universitetets Aula. Prosjektet er satt i gang av fem europeiske kulturminneorganisasjoner med økonomisk støtte fra EU de siste to årene. Studiet ser på virkningene av kulturminnebevaring når det gjelder beskjeftigelse og verdiskapning i Europa. Målet er at resultatene skal gi et faktagrunnlag for å kunne gi bedre anbefalinger til utformingen av EUs kulturminnepolitikk i årene fremover. Det blir innlegg av Tibor Navracsics, ny EU-kommissær for utdanning, kultur, ungdom og sport, og Vidar Helgesen, statsråd for EØS-saker og forholdet til EU. Resultatet fra prosjektet og konsekvensene for den politikk som bør føres av de politiske myndigheter i Europa vil bli diskutert i to paneler. Loyd Grossman, styreleder i Heritage Alliance, vil gi en oppsummering av formiddagens innlegg/diskusjoner.

PUBLIKUMSPRIS

Europa Nostra inviterer publikum til å stemme på det man mener er det beste kulturminneprosjektet i 2015. Informasjon om prisvinnerne finner du på www.europanostra.org/laureates-2015

Din stemme kan avgis på http://vote.europanostra.org/

Som kjent vinner både Eidsvollsbygningen og Uthusprosjektet på Røros Europa Nostra Award i år.

Prosjektet som vinner publikumsprisen blir presentert under pristildelingsseremonien i Oslo Rådhus 11. juni. Avstemningen avsluttes 31. mai.


Styret i Europa Nostra Norge ønsker deg
velkommen som deltaker i kongressen!