Røros’ uthus-prosjekt jubilerer, EU-/Europa Nostra-pris stimulerer

Mandag 21. september arrangerte Røros kommune, i samarbeid med Europa Nostra, 20-årsjubileet for det såkalte «Uthusprosjektet». Dette ble tildelt EUs kulturminnepris/Europa Nostra Award på den store kongressen i Oslo i juni i år.

DSC_1578_low

Arild Bjarkø demonstrerer trekonstruksjoner på workshopen. Foto: Rørosmuseet.

Den lokale seremonien ble markert med workshop og seminar i Kurantgården ved Rørosmuseet, med god deltakelse av representanter for Riksantikvaren, kulturminneorganisasjoner, Bygningsvernsenteret på Rørosmuseet, kommunen og – som en ekstra spiss på jubileumsmarkeringen – tidligere miljøvernminister Thorbjørn Berntsen. Han sørget for økonomiske midler til å starte opp Uthusprosjektet i 1995.

Deltakerne fikk et godt innblikk i den omfattende kompetansen som er bygd opp i håndverkergruppen på Røros. Bergstaden blir beskrevet som et «klasserom» for fagutdannelse i bygningsvern. Riksantikvarens representant var veldig imponert, ikke minst over hvor rimelig det omfattende restaureringsarbeidet var blitt. I alt er det foretatt restaurering av ca. 450 bygninger og bygningsobjekter. Dette er en essensiell del av kulturarven på Røros, hvor det ble drevet gruvedrift i 333 år. Selve bergstaden har stått på UNESCOs verdensarvliste helt fra 1980. For fem år siden ble også omgivelsene, inklusive uthusene, tatt inn i denne listen.

Carl von Essen, rådsmedlem i Europa Nostra og styreleder i Europa Nostra Sverige, stod for den symbolske overrekkelsen av prisen lokalt. Han slo fast at Røros alltid vil ha en plass på verdenskartet.