Nominasjoner til 7 Most Endangered-programmet 2025

Hvis du vet om viktig kulturarv i Europa som er truet, nominer den til 7 Most Endangered-programmet 2025 og bli med oss i vår innsats for å redde arven vår! Både materiell og immateriell arv er kvalifisert for programmet, uavhengig av om den er offentlig eller privat eid. Frist for nominering er 15. september 2024. Les mer.

Else «Sprossa» Rønnevig fra Lillesand er tildelt prestisjeprisen De europeiske kulturminneprisene / Europa Nostra Awards 2024 i kategorien Heritage Champions. Prisen vinner hun for sin mangeårige innsats for norsk og europeisk kulturarv. Else Rønnevig er nominert til De europeiske kulturminnepriser/Europa Nostra Awards 2024

Foto: Eva Kylland, www.eva-fotojournalist.no

Vi oppdaterer snart informasjon om prisen, blant annet med juryens begrunnelse samt pressemelding fra Fortidsminneforeningen.

Her informasjon om nominasjonen:

Det er i høst sent inn én nominasjon fra Norge til den årlige konkurransen om De europeiske kulturminnepriser/Europa Nostra Awards.

Else Rønnevig er nominert av Fortidsminneforeningen i klassen «Heritage Champions» som tildeles enkeltpersoner, foreninger eller lignende som utviser særlig innsats og engasjement over lang tid for bevaring av enkeltstående kulturminner eller kulturmiljøer eller for ivaretagelse av kulturarven generelt.

Else «Sprossa» Rønnevig har i snart 50 år arbeidet med istandsetting av ulike historiske bygninger og bygningsdetaljer. Også den immaterielle kulturarven har fått hennes oppmerksomhet. Hennes enestående erfaringer og formidlingsglede er synliggjort gjennom 12 «lærebøker», omfattende kursvirksomhet og formidling over hele Norge.

Europa Nostra Awards ble første gang delt ut i 2002. I fjor ble det sendt inn over 220 prosjekter fra hele Europa til bedømning, fordelt på fem kategorier. Neste års vinnere offentliggjøres til våren, og prisutdelingene finner sted under den årlige europeiske kulturminnekongressen som i 2024 arrangeres i Bucuresti, Romania.

Oslo, november 2023

Europa Nostra Norge v/styret

Kontakt: Erik Schultz, styreleder

e-post eschultz@online.no, tlf. 907 52 844

Nominasjoner til 7 Most Endangered-programmet 2024

Over hele Europa står vår felles kulturarv overfor økende trusler: naturkatastrofer og menneskeskapte katastrofer, klimaendringer, konflikter, omsorgssvikt, uegnet utvikling eller mangel på midler.

Hvis du vet om viktig kulturarv i Europa som er truet, nominer den til 7 Most Endangered-programmet 2024 og bli med oss i vår innsats for å redde arven vår! Både materiell og immateriell arv er kvalifisert for programmet, uavhengig av om den er offentlig eller privat eid.

Klimaendringer utgjør en av de største truslene mot Europas og verdens materielle og immaterielle kulturarv. 2024-utgaven av 7 Most Endangered-programmet inviterer spesielt til nominasjoner av arv som er truet av nåværende eller anslåtte klimaendringer, inkludert sammensetnings- og kaskaderisiko. Nominasjoner av arv som er truet av både sakte oppståtte hendelser (stigning i havnivået, skiftende sesongvariasjoner) og raskt oppståtte hendelser (skogbranner, ekstreme flom) er velkommen.

Videre, som en erkjennelse av de betydelige krisene som hersker på kontinentet vårt, inkludert konflikter, post-konfliktmiljøer og naturkatastrofer, oppfordrer vi sterkt søknader fra enkeltpersoner og organisasjoner som bor i disse berørte områdene.

De 7 mest truede-programmet ble lansert i 2013 og er en del av en samfunnskampanje for å redde Europas truede arv. I de fleste tilfeller tjener oppføringen av et truet område som en katalysator og insentiv for mobilisering av nødvendig offentlig eller privat støtte, inkludert finansiering. De listede nettstedene er også kvalifisert for et EIB Heritage Grant på € 10 000 per valgt sted for å hjelpe til med å implementere en avtalt aktivitet som vil bidra til å redde de truede stedene.

Oppdag her de 56 truede monumentene og kulturarvstedene fra 31 land over hele Europa som har blitt valgt ut siden 2013.

Blant suksesshistoriene til programmet 7 Most Endangered er Wooden Church of Urși Village i Romania. Kirken ble inkludert sammen med en gruppe på over 60 trekirker over Transylvania og Oltenia på 2014-listen over 7 mest truede. Med nært engasjement fra mange partnere, inkludert lokalsamfunnet, og med støtte fra 7 Most Endangered-programmet, ble Wooden Church of Urși Village fullstendig restaurert fra 2009 til 2020. Restaureringen av kirken mottok en European Heritage Award / Europa Nostra Award, en Grand Prix og Public Choice Award i 2021.

Programmet 7 Most Endangered-programmet drives av Europa Nostra – European Voice of Civil Society forpliktet til kultur- og naturarv – i samarbeid med European Investment Bank Institute. Den har også støtte fra Creative Europe-programmet til EU som en del av Europa Nostras nettverksprosjekt «European Cultural Heritage Agora».

Hvem kan nominere?

  • Europa Nostras landsrepresentasjoner, medlems- og tilknyttede organisasjoner (se hele listen)
  • Offentlige og private organer som er aktive i kulturarvsfeltet, lokalisert i land der Europa Nostra ennå ikke er representert
  • Medlemsorganisasjoner i European Heritage Alliance
  • Partnere av European Heritage Hub
  • Individuelle medlemmer av Europa Nostra

For mer informasjon: Call for Nominations
For elektroniske innsendinger: www.7mostendangered.eu
Frist for innlevering: 15. september 2023

Webinar “Why and how to submit a nomination for 7 Most Endangered Programme 2024?”

Europa Nostra vil være vertskap for webinaret “Why and how to submit a nomination for the 7 Most Endangered Programme 2024?” 17. juli 2023 fra 12:00 til 13:00 CET. Nettseminaret vil skissere bakgrunnen til 7 Most Endangered Programme og gi praktisk informasjon og tips om hvordan du best forbereder og sender inn nominasjonene dine. Webinaret er gratis, men påmelding er obligatorisk innen 14. juli.

En pris for norsk fartøyvern

Foto: Bredalsholmen.no

De tre fartøyvernsentrene i Norge er ett av de 30 prosjekter som har vunnet årets europeiske kulturminnepris/ Europa Nostra Awards.  Prisutdelingen vil finne sted 28. september i verdensarvbyen Venedig, i forkant av den samlede seremonien med prisoverrekkelsen av publikumsprisen, Public Choise Award, i denne byen.

Europa Nostra Norge i mange år har forsøkt å finne kystnære prosjekter som var av en slik kvalitet at de kunne nomineres til denne krevende konkurransen. I år ble ca. 225 prosjekter fra hele Europa vurdert.

Fartøyvernsentrene fikk prisen i kategorien ”Utdannelse, trening og ferdigheter”. Funksjonene til mange gamle fartøyer forsvant eller ble endret gjennom 1960- og 70-årene på grunn av store forandringer i kystnæringene i Norge. Det som krevdes for å holde disse fartøyene ved like forsvant gradvis, samtidig som behovet for bevaring av et representativt utvalg økte. Fartøysentrene som ble etablert er Bredalsholmen Dokk- og farytøyvernsenter utenfor Kristiansand, Hardanger fartøyvernsenter i Nordheimsund og Nordnorsk fartøyvernsenter i Gratangen.

Foruten historisk tilbakeføring av skipene, tilbyr sentrene rådgivning til eiere og de engasjerer seg i dokumentasjon og forskning. Restaureringsprosjektene er verdifulle opplæringsarenaer for å bringe de maritime kunnskapene videre, og har ført til interesse og ringvirkninger både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. I europeisk sammenheng er sentrene enestående, også på grunn av kombinasjoner som initiativ fra myndigheter, stor frivillig innsats, privat finansiering og langsiktig offentlig støtte – alt for bevaring av en flåte som nå er på ca. 270 historiske fartøyer!

Se de øvrige prisvinnerne og Europa Nostras melding her eller på www.europanostra.org

Årsmøte 2023

Mandag 27. februar kl. 18.00, Frogner Kino, Frognerveien 30b

Lett servering, tapas fra kl. 17:30

Møtet slutter senest kl. 20:00

Kl. 18:30 – To foredrag

Kinosjef Tove Kampestuen orienterer om rehabiliteringen av Frogner Kino og dagens virksomhet. Kort film. Et glimrende eksempel på «Conservation and Reuse».

Tove Kamperud

Direktør Simen Bjørgen, leder av Norsk Kulturminnefond og styremedlem i Europa Nostra Norge, presenterer fondets virksomhet. Virksomheten omfatter støtte til bl.a. rehabiliteringen av Frogner Kino og har et stadig økende nærvær i Oslo.

Det er rikelig med plass til å ta med venner! Denne gangen er det fri entré!

S.U.: cathrinemschultz@gmail.com

Velkommen!