Toppmøtet i Berlin:

Behov for konkrete handlingsplaner

Under Det europeiske kulturminneåret ble den bredt anlagte kulturminnekongressen i år arrangert i Berlin 18-24 juni. Det ble en stor suksess, som fikk satt fokus på svært mange sider ved verdien av å ta vare på vår europeiske kulturarv.

Under toppmøtene som fant sted i Berlin blant politikere og beslutningstagere fra EUs ulike organer og nasjoner, konkluderte man med nødvendigheten av å få frem en handlingsplan for bevaring av den europeiske kulturarven.

Europa Nostra, de tyske medarrangører av kongressen og Den europeiske kulturminnealliansen 3.3, (med sine 48 medlemsorganisasjoner- og nettverk) er opptatt av at den drivkraft som er skapt gjennom Det europeiske kulturminneåret og kongressen i Berlin holdes oppe. Det bør lede til konkrete handlingsplaner på et europeisk, nasjonalt, regionalt og lokalt plan.

Europa Nostra ber derfor vår medlemmer, både organisasjoner og enkeltmedlemmer, om å støtte «Opprop til Handling». Del det også med andre.

Les den norske teksten oversatt fra engelsk, og signer oppropet on line på engelsk på Europa Nostras hjemmeside.

Hilsen Styret i Europa Nostra Norge

Erik Schultz

Styreleder


Velkommen til medlemsmøte i Tine Qvales utstilling på Bogstad gård 16. oktober kl 19

Invitasjon til Tines utstilling Bogstad 16. oktober 2018


Kjære medlemmer

Vi gleder oss over at Tone Sinding Steinsvik etter 50 års innsats med rehabilitering og utvikling av Blaafarveværket i juni ble tildelt EUs kulturminnepris/Europa Nostra Award ved kulturminnekongressen i Berlin. I tillegg ble hun tildelt EUs Grand Prix som tildeles det beste prosjektet i klassen for Dedicated Service – en meget populær tildeling.

Som kjent har Blaafarveværket lagt opp et stort program i år i forbindelse med sitt 50-årsjubileum.Det har resultert i at Blaafarveværket, i samråd med Sekretariatet i Haag, har valgt å utsette det lokale pristildelings-arrangementet til neste år. Dermed faller vår sensommertur som styret hadde
planlagt for denne begivenheten, bort.

Europa Nostra Norges medlemmer er invitert til dåpen av en rekonstruksjon av Kråstadskipet, et vikingskipet fra år 980 som ble gravd ut i Viksfjord i 1970 utenfor Larvik. Skipet regnes for Norges fjerde vikingskip. Det er et 60 fot langt bruksskip, en knarr. Denne begivenheten finner sted i Tønsberg, på bryggen utenfor Kulturhuset 6. september kl. 20.00, i regi av Stiftelsen Oseberg Vikingarv som har arbeidet med rekonstruksjonen over de siste tre årene. Styret ønsket å legge sensommerturen til denne begivenheten som opprinnelig var planlagt til ettermiddagen den 6. september. Men pga. at begivenheten skal overføres direkte på NRK1, ble seremonien utsatt til kl. 20.00, dermed for sent for et felles opplegg for våre medlemmer. En endelig invitasjon vil bli sendt
til dere senere. Det er grei togforbindelse til Tønsberg (én time og ti minutter). Besøket kan bl.a. kombineres med besøk til Haugar Kunstmuseum. Stiftelsen Oseberg Vikingarv – etablert i 2012 med det formål å ta vare på de gamle håndverkstradisjonene knyttet til Vestfolds mange vikingskipsfunn – har allerede bygget tre skip. En
kopi av Oseberg er mest kjent. Stiftelsen søker nå medlemskap i Europa Nostra.

Endelig synes styret det er hyggelig å nevne at vårt medlem gjennom nærmere 25 år, Tine Qvale, vil holde en maleriutstilling på Bogstad Gård fra 12. til 19. oktober. Den har tittel «Låver, vår kulturarv. En malerisk reise gjennom Gudbrandsdalen». Tine har i mange år vært opptatt av våre gamle låver og spesielt de gamle grindabygde låvene på Vestlandet som har røtter tilbake til yngre jernalder. Denne konstruksjonen ser man fortsatt i gamle naust, utløer og låver i den delen av landet.

Som en god erstatning for sensommerturen inviterer styret til en hyggelig aften for våre medlemmer på Bogstad tirsdag 16. oktober kl. 19.00, hvor Tine vil orientere om sitt engasjement for bevaring av våre låver og utstillingen for øvrig. Endelig invitasjon følger senere.

Vennlig hilsen styret i Europa Nostra Norge
v/ Erik Schultz
Styreleder


Pris til Tone Sinding Steinsvik

Styret i Europa Nostra Norge gleder seg over at museumsdirektør Tone Sinding Steinsvik, Blaafarveverket, er funnet verdig til EUs kulturminnepris/Europa Nostra Award i klasse 3, «Særlig innsats» (Dedicated Service) ved årets bedømning som ble offentlig 15. mai. 50 års innsats for å ta vare på, utvikle og gjøre hele anlegget tilgjengelig for et bredt publikum, har nå også resultert i en internasjonal anerkjennelse!
Vinnere av EUs Kulturminnepris/Europa Nostra Awards, den høyeste utmerkelse innen feltet i Europa, ble nylig kunngjort av Europakommisjonen og Europa Nostra, det ledende europeiske nettverk innenfor kulturminnebevaring. De 29 prisvinnerne fra 17 land har fått annerkjennelse for sin imponerende innsats innenfor bevaring, forskning, ekstraordinær innsats og utdanning, læring og bevisstgjøring.

Som et bidrag til det europeiske kulturminneåret har årets priser spesielt vektlagt den europeiske dimensjon blant de utvalgte prisvinnerne. Vinnerne vil bli hedret med en spesiell seremoni i Berlin 22. juni – i forbindelse med det første toppmøtet om europeisk kulturminnebevaring.

Les mer på europanostra.org


Learning Kits For Heritage Organisations

Learning kits

Learning kits

Puplikasjonene kan lastes ned her:

Fundraising
Awareness Raising & Advocacy
Citizen Engagement & Education.


Restaureringskurs i Stockholm i september

Påmeldingsfrist 7. mai


Europa Nostra offentliggjør Europas 7 mest utsatte kulturminner 2018

Europas 7 mest utsatte kulturminner 2018

Europas 7 mest utsatte kulturminner 2018

Les mer


Årsmøte i Den Gamle Krigsskolen

Onsdag 28. februar kl. 19 avholder ENN sitt årsmøte. Det finner sted på Den gamle krigsskolen, Tollbugt.10. Etter årsmøtet vil sivilarkitekt og leder av Kulturminneavdelingen i forsvaret, Christian Borhaven, holde et foredrag om utfordringene knyttet til forvaltningen av kulturminner i forsvaret – i en tid med bl.a. nye krav til beredskap og sikkerhet. Etter foredraget blir det en omvisning på krigsskolen og deretter lett servering.

Årsmøte 2018 Invitasjon


REFERAT FRA ÅRSMØTET

Styrets formann Erik Schultz ønsket velkommen til de 20 medlemmene som var til stede i de historiske møtelokalene i Den gamle krigsskolen i Tollbugaten.

Styrets leder ble valgt til å lede årsmøtet.

Han ønsket innledningsvis representanter fra Foreningen Fredet velkommen til årsmøtet. Dette er en ny medlemsorganisasjon for ENN

  1. Styrets årsmelding ble gjennomgått og godkjent. Enkelte punkter ble nærmer kommentert.
  2. Regnskapet med revisors rapport ble gjennomgått og godkjent. Enkelte tall og fotnoter ble forklart nærmere.
  3. Det forelå ingen innkomne forslag.
  4. Valgkomitéens forslag til ny styremedlemmer og varamedlemmer ble lagt frem: Grete Horntvedt gjenvalgt som styremedlem for to år.
    Som nytt styremedlem for to år ble valgt Simen Bjørgen, (daglig leder Norsk Kulturminnefond). Som nye varamedlemmer til styret ble valgt for ett år: Tore Friis-Olsen (senior rådgiver, med ansvarlig for internasjonal virksomhet i Forbundet Kysten) og Aksel Akselsen, (styremedlem i Fortidsminneforeningen avd. Oslo-Akershus).
    Styret la frem følgende forslag til valgkomité: Erik Jondell, formann og Magdalena Eckersberg tok gjenvalgt for to år. Tore Edvard Bergaust ble valgt til nytt medlem for to år.
  5. Foreningens revisor Stein Wessel-Aas tok gjenvalg for ett år.

Avslutningsvis takket styrets leder Eirik Saxvik for hans verdifulle innsats i 26 år som medlem av foreningens styre, like fra etableringen av Europa Nostra Norge i Arendal i 1992!
Også Seppo Heinonen ble takket av etter en lang innsats for Europa Nostra Norge, helt tilbake fra 1990-årene, til slutt som medlem av valgkomiteen.

Etter årsmøte holdt seksjonssjef og sivilarkitekt Christian Borhaven, leder av kulturminneavdelingen i Forsvarsbygg, et meget informativt og strukturert foredrag med god lysbilder: «Forsvarets kulturminner i en brytningstid, store kulturverdier – små bevilgninger»

Etter foredraget var det omvisning i bygningen som er Oslos eneste
gjenværende bygning med fortsatt elementer fra sin ombygning i 1760-årene til et rokokkopalé. Bygningen har i dag store setningsskader som vil kreve investeringer på kr. 3-400 millioner for en omfattende rehabilitering. En god illustrasjon på Christian Borhavens budskap i foredraget!

Årsmøtet ble avsluttet med lett servering.

Oslo, 2. mars 2018
Referent Erik Schultz


 

Heder til Fyrhistorieforeningen

Fra venstre: Ekspedisjonssjef i Samferdselsdepartementet, Regiondirektør for Kystverket Vest John Erik Hagen, styreleder i Norsk Fyrhistorisk Forening Tormod Steen, styremedlem Europa Nostra Jose Alonso Campanero og styreleder Europa Nostra Norge Erik Schultz foran Tuengen fyr i Randaberg kommune, Rogaland. Campanero hilste fra Europa Nostra og overrakte pris 2017 og diplom i forbindelse med Fyrhistorisk forenings 20 års jubileum.

Fra venstre: Ekspedisjonssjef i Samferdselsdepartementet, Regiondirektør for Kystverket Vest John Erik Hagen, styreleder i Norsk Fyrhistorisk Forening Tormod Steen, styremedlem Europa Nostra Jose Alonso Campanero og styreleder Europa Nostra Norge Erik Schultz foran Tuengen fyr i Randaberg kommune, Rogaland.

Norsk Fyrhistorisk Forening feirer i år 20-årsjubileum og er blitt tildelt EUs kulturminnepris/Europa Nostra Award 2017 i klasse 3, “Særlig innsats fra enkeltmennesker eller organisasjoner”.

Les mer


 

Invitasjon til Europa Nostra Awards 2017- markering på Kongevegen og vegopning på E16 Varpe bru – Smedalsosen

Det blir en festdag i Lærdal og Vang 29. september med tildeling av EUs kulturminnepris/Europa Nostra Award 2017, åpning av veistrekningen Varpe bru – Smedalsosen på Filefjell og mye mer.

Les mer


 

Sensommermøte i Drammen 22. August

Cappelengården

Cappelengården

Europa Nostra Norge ønsker velkommen til

SOMMEREKSKURSJON 2017 TIL DRAMMEN OG OMEGN

Les mer


Innholdsrikt sommermøte

Deltakerne på sommerekskursjonen samlet på trappa til Store Solum gård.

Deltakerne på sommerekskursjonen samlet på trappa til Store Solum gård.

Europa Nostra Norges sommerekskursjon 22. august var et svært innholdsrikt besøk i Drammen og Vestfossen.

Les mer


 

Prisdryss over Kongevegen

Norsk Fyrhistorisk Forening og Kongevegen over Filefjell fikk kulturminnepriser i år.
I tillegg mottok Kongevegen GRAND PRIX, valgt ut av en spesialjury, og fikk annen plass i publikumsavstemningen. Les mer.


Ny publikasjon med europeiske prisvinnere i Norge

Forside - Norske vinnere av europeiske kulturminnepriser

Forside – Norske vinnere av europeiske kulturminnepriser

Europe Nostra Norge (ENN) kan i 2017 se tilbake på 25 års virksomhet i landet. Denne publikasjonen presenterer alle de norske prosjektene som siden 1978 har fått “EUs kulturminnepris/ Europa Nostra Award” i den årlige vurderingen av Europas beste kulturminneprosjekter.


venice_lagoon

De mest truede kulturminnene i Europa

Europa Nostra karakteriserer i år Venezia-lagunen som det mest truede kulturminnet. I tillegg omfatter listen 7 kulturminner i ulike land i Europa. Les mer!


awards-seremoni

SUKSESS-KONGRESS I OSLO

Europa Nostras kongress ble avsluttet søndag etter fem innholdsrike dager. Høydepunktet var prisutdelings-seremonien i Oslo rådhus med 600 deltakere. Kronprins Haakon og Tibor Navracsics, EU-kommisær for utdanning, kultur, sport og ungdom, sto for en del av prisoverrekkelsene. Det ble delt ut til sammen 30 priser i fire ulike kategorier. To av prisene gikk til restaureringen av Eidsvollsbygningen og Uthusprosjektet på Røros. Verneforeningen Gamle Drøbak fikk hederlig omtale for sitt arbeid.

dansereI forkant av seremonien – som også hadde flere musikalske innslag – ble det vist en spektakulær danseforestilling med installasjoner av tegl i rådhusets borggård. Styret i Europa Nostra Norge med leder Erik Schultz i spissen og flere støttespillere sto for planlegging og gjennomføring av kongressen fra norsk side. Den tiltrakk seg om lag 400 deltakere fra ca 30 europeiske land, når man regner med de nærmere 50 unge håndverkere som deltok i en parallell workshop i regi av Fortidsminneforeningen.

radichGjestene kunne ta del i et rikholdig program med visuelle prosjektpresentasjoner, studier av alternativ bruk av gamle forsvarsanlegg, innlegg om gammel og ny trearkitektur og omvisninger på bl.a. Norsk Folkemuseum, Vikingskip-museet, Holmenkollen med Skimuseet, Fram-museet og Eidsvollsbygningen. Alt foregikk i strålende sommervær, også en kveldstur med Christian Radich.

“A great success” var det generelle omdømmet blant deltakerne etter kongressen.

 

Kort video fra kongressen:


PUBLIKUMSPRISEN

Det kulturminneinteresserte Europa på “bakkeplan” hadde anledning til å stemme på sitt favorittprosjekt via Europa Nostras nettsted, www.europanostra.org

monte-pramo2Prisen gikk til arbeidet med restaurering av nuragiske skulpturer fra bronsalderen i Mont’e Prama på Sardinia. Prosjektet er i kategorien “Conservation”, ett av de fire priskategoriene.


 

Europa Nostras reaksjon på President Junckers State of the Union tale

Her følger Europa Nostras positive reaksjon på President Junckers tiltredelseserklæring ved åpningen av denne kommisjonens tredje regjeringsår.Det er blitt plass til kulturminne-bevaring i hans tale, som generalsekretær i Europa Nostra; Sneska Quaedvlieg-Mihailovic kommenterer utførlig.

God lesning

Årets Europa Nostra-kongress

Les om årets EN-kongress og prissermonien i Finland på www.europanostra.org


aarsmote-2017

Europa Nostra Norge inviterer til medlemsmøte – Årsmøte 2017

Referatet fra årsmøtet finner du her.


Logo_SH_A4_wm_p-450x340--

2018 vil bli «Det europeiske kulturminne-år»


drobak

Sensommerbesøk i Gamle Drøbak

Styret i Europa Nostra Norge ønsker sammen med Verneforeningen Gamle Drøbak velkommen til et sensommerbesøk i Gamle Drøbak, torsdag 18. august Les mer!


storfjorden1

EUs kulturminnepris/Europa Nostra Awards 2016 til Storfjordens Venner

Foreningen Storfjordens Venner på Sunnmøre er tildelt den prestisjefylte EUs kulturminnepris/Europa Nostra Awards 2016 i klassen «Spesiell innsats» Les mer!


drobak

Verneforeningen Gamle Drøbak fikk hederlig omtale av EU/Europa Nostra

Verneforeningen fikk hederlig omtale i forbindelse med fjorårets prisutdeling under kongressen i Oslo. Og i år går ENNs sommertur, i august, nettopp til det gamle Drøbak og et møte med verneforeningen. Invitasjon med praktiske opplysninger blir snart lagt ut.


1024px-Plaza_Mayor_de_Madrid_06

Europa Nostra Heritage Congress, Madrid 22-27 May 2016

Forberedelsene til kongressen er i full gang. Den finner sted fra mandag 23. mai til fredag 27. mai, men en påfølgende dagstur til bl.a. Segovia lørdag 28. mai. Les mer!


Arild Bjarkø demonstrerer trekonstruksjoner på workshopen. Foto: Rørosmuseet.

Røros’ uthus-prosjekt jubilerer, EU-/Europa Nostra-pris stimulerer

Mandag 21. september arrangerte Røros kommune, i samarbeid med Europa Nostra, 20-årsjubileet for det såkalte «Uthusprosjektet». Les mer!


P1080324crop

Prismarkering på Eidsvoll

Søndag 16. august var det festlig markering av at restaureringen av Eidsvollsbygningen ble tildelt EUs kulturminnepris/ Europa Nostra Award 2015 i forbindelse med den europeiske kongressen i Oslo i juni. Se bilder her!


seremoni

Pristildelingsseremonien i Oslo Rådhus

Seremonien ble live streamet og du kan se hele videoen her.


18095390484_1109ac30e8_z

Se alle bildene fra seremonien på Europa Nostras Flickr-side!


eidsvoll1

To priser til Norge!

Nå er det kunngjort at Norge i år tildeles to europeiske kulturminnepriser: EUs kulturminnepris/Europa Nostra Awards. Eidsvollsbygningen får prisen i kategorien “restaurering” for det omfattende arbeidet i forkant av grunnlovsjubileet, mens uthusprosjektet på Røros får utmerkelsen i kategorien “utdannelse, trening og bevisstgjøring”.
Les mer her →

Learning kits

Learning kits