Nominasjoner til 7 Most Endangered-programmet 2024

Over hele Europa står vår felles kulturarv overfor økende trusler: naturkatastrofer og menneskeskapte katastrofer, klimaendringer, konflikter, omsorgssvikt, uegnet utvikling eller mangel på midler.

Hvis du vet om viktig kulturarv i Europa som er truet, nominer den til 7 Most Endangered-programmet 2024 og bli med oss i vår innsats for å redde arven vår! Både materiell og immateriell arv er kvalifisert for programmet, uavhengig av om den er offentlig eller privat eid.

Klimaendringer utgjør en av de største truslene mot Europas og verdens materielle og immaterielle kulturarv. 2024-utgaven av 7 Most Endangered-programmet inviterer spesielt til nominasjoner av arv som er truet av nåværende eller anslåtte klimaendringer, inkludert sammensetnings- og kaskaderisiko. Nominasjoner av arv som er truet av både sakte oppståtte hendelser (stigning i havnivået, skiftende sesongvariasjoner) og raskt oppståtte hendelser (skogbranner, ekstreme flom) er velkommen.

Videre, som en erkjennelse av de betydelige krisene som hersker på kontinentet vårt, inkludert konflikter, post-konfliktmiljøer og naturkatastrofer, oppfordrer vi sterkt søknader fra enkeltpersoner og organisasjoner som bor i disse berørte områdene.

De 7 mest truede-programmet ble lansert i 2013 og er en del av en samfunnskampanje for å redde Europas truede arv. I de fleste tilfeller tjener oppføringen av et truet område som en katalysator og insentiv for mobilisering av nødvendig offentlig eller privat støtte, inkludert finansiering. De listede nettstedene er også kvalifisert for et EIB Heritage Grant på € 10 000 per valgt sted for å hjelpe til med å implementere en avtalt aktivitet som vil bidra til å redde de truede stedene.

Oppdag her de 56 truede monumentene og kulturarvstedene fra 31 land over hele Europa som har blitt valgt ut siden 2013.

Blant suksesshistoriene til programmet 7 Most Endangered er Wooden Church of Urși Village i Romania. Kirken ble inkludert sammen med en gruppe på over 60 trekirker over Transylvania og Oltenia på 2014-listen over 7 mest truede. Med nært engasjement fra mange partnere, inkludert lokalsamfunnet, og med støtte fra 7 Most Endangered-programmet, ble Wooden Church of Urși Village fullstendig restaurert fra 2009 til 2020. Restaureringen av kirken mottok en European Heritage Award / Europa Nostra Award, en Grand Prix og Public Choice Award i 2021.

Programmet 7 Most Endangered-programmet drives av Europa Nostra – European Voice of Civil Society forpliktet til kultur- og naturarv – i samarbeid med European Investment Bank Institute. Den har også støtte fra Creative Europe-programmet til EU som en del av Europa Nostras nettverksprosjekt «European Cultural Heritage Agora».

Hvem kan nominere?

  • Europa Nostras landsrepresentasjoner, medlems- og tilknyttede organisasjoner (se hele listen)
  • Offentlige og private organer som er aktive i kulturarvsfeltet, lokalisert i land der Europa Nostra ennå ikke er representert
  • Medlemsorganisasjoner i European Heritage Alliance
  • Partnere av European Heritage Hub
  • Individuelle medlemmer av Europa Nostra

For mer informasjon: Call for Nominations
For elektroniske innsendinger: www.7mostendangered.eu
Frist for innlevering: 15. september 2023

Webinar “Why and how to submit a nomination for 7 Most Endangered Programme 2024?”

Europa Nostra vil være vertskap for webinaret “Why and how to submit a nomination for the 7 Most Endangered Programme 2024?” 17. juli 2023 fra 12:00 til 13:00 CET. Nettseminaret vil skissere bakgrunnen til 7 Most Endangered Programme og gi praktisk informasjon og tips om hvordan du best forbereder og sender inn nominasjonene dine. Webinaret er gratis, men påmelding er obligatorisk innen 14. juli.