En pris for norsk fartøyvern

Foto: Bredalsholmen.no

De tre fartøyvernsentrene i Norge er ett av de 30 prosjekter som har vunnet årets europeiske kulturminnepris/ Europa Nostra Awards.  Prisutdelingen vil finne sted 28. september i verdensarvbyen Venedig, i forkant av den samlede seremonien med prisoverrekkelsen av publikumsprisen, Public Choise Award, i denne byen.

Europa Nostra Norge i mange år har forsøkt å finne kystnære prosjekter som var av en slik kvalitet at de kunne nomineres til denne krevende konkurransen. I år ble ca. 225 prosjekter fra hele Europa vurdert.

Fartøyvernsentrene fikk prisen i kategorien ”Utdannelse, trening og ferdigheter”. Funksjonene til mange gamle fartøyer forsvant eller ble endret gjennom 1960- og 70-årene på grunn av store forandringer i kystnæringene i Norge. Det som krevdes for å holde disse fartøyene ved like forsvant gradvis, samtidig som behovet for bevaring av et representativt utvalg økte. Fartøysentrene som ble etablert er Bredalsholmen Dokk- og farytøyvernsenter utenfor Kristiansand, Hardanger fartøyvernsenter i Nordheimsund og Nordnorsk fartøyvernsenter i Gratangen.

Foruten historisk tilbakeføring av skipene, tilbyr sentrene rådgivning til eiere og de engasjerer seg i dokumentasjon og forskning. Restaureringsprosjektene er verdifulle opplæringsarenaer for å bringe de maritime kunnskapene videre, og har ført til interesse og ringvirkninger både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. I europeisk sammenheng er sentrene enestående, også på grunn av kombinasjoner som initiativ fra myndigheter, stor frivillig innsats, privat finansiering og langsiktig offentlig støtte – alt for bevaring av en flåte som nå er på ca. 270 historiske fartøyer!

Se de øvrige prisvinnerne og Europa Nostras melding her eller på www.europanostra.org