To norske vinnere av årets kulturminnepriser

Av årets 30 prisvinnere av De europeiske kulturminneprisene / Europa Nostra Awards, er det to norske vinnere: Atlungstad Brenneri og Riksantikvarens internasjonale kurs i trekonservering. Prosjektene er fordelt mellom fem klasser og finnes i 16 ulike land. 

Rehabiliteringen av Atlungstad Brenneri omfatter gjenbruk av det gamle brenneriutstyret, tilbakeføring av bygningens industrielle karakter og gir den et nytt kulturelt og sosialt formål. 

— Overføringen av ferdigheter, gjenoppstartingen av gamle produksjonsmetoder og andre immaterielle aspekter ved dette prosjektet er særlig imponerende, sier juryen i sin begrunnelse og tilføyer at dette prosjektet er en viktig påminnelse om verdien av å restaurere industrielle bygninger. 

Når det gjelder prisen for utdanning innen trekonservering, sier juryen at det er et av de beste utdanningsprogrammene på området i hele verden.

— Den tverrfaglige tilnærmingen og kombinasjonen av praktisk trening og teoretisk opplæring er viktig for å dele den spesialiserte kunnskapen med Europa og resten av verden, sier juryen som også ser det som viktig at kursmetodikken  er overførbar til andre typer materialer.

Prisene er finansiert gjennom EU-programmet «Creative Europe». De blir utdelt under en seremoni i den nylig restaurerte Stat Opera i Praha 26. september. 

Se egne nyhetssaker om de norske prisvinnerne lenger ned!

Vinnere av De europeiske kulturminnepriser / Europa Nostra Awards 2022

Fotocollage Europa Nostra

Bevaring og tilpasset gjenbruk 

Aachen Battery, Atlantikwall Raversyde, West-Flanders, BELGIUM

Aachen Batteriet er det eneste gjenværende tyske kystbatteri fra første verdenskrig hvor det fortsatt er tilstrekkelig med deler igjen til å kunne gi besøkende en forståelse av batteriets struktur. Istandsettingen av stedet gir stor betydning og pedagogisk verdi i en europeisk sammenheng.

Villa E-1027,Roquebrune-Cap-Martin, FRANCE

Villa E-1027 ble skapt i 1920-årene av den irske arkitekten og møbeldesigneren Eileen Gray sammen med den rumenske arkitekten Jean Badovici. Villaens fullstendige istandsetting ned til alle innendørs objekter og materialer, inkludert avanserte systemer for å unngå korrosjon, er et forbilde for fremtidig bevaring av modernistisk arkitektur.

Monument of Episkopi, Sikinos, GREECE

Dette imponerende romerske mausoléet som ble konvertert til en bysantisk kirke, har overlevd nesten intakt. Grundig forskning i kombinasjon med forsiktig konservering har re ulturell og åndelig betydning, tilbake til det ukrainske folk. Kirken fungerer nå som et museum hvor det holdes gudstjenester, møter innen vitenskap og utdannelse og kammermusikk-konserter.             

Forskning

Heritage Opportunities/threats within Mega-Events in Europe (HOMEE), CYPRUS / ITALY / POLAND / UNITED KINGDOM

Dette prosjektet har undersøkt mulighetene og utfordringene knyttet til det å arrangere kjempe-tilstelninger i byer preget av kulturminner. Det ble etablert et viktig rammeverk med kvalitet for slike fremtidige arrangementer. 

SILKNOW, FRANCE / GERMANY / ITALY / POLAND / SLOVENIA / SPAIN

Dette prosjektet, støttet av Horizen 2020, bidro til et omfattende kalkulerbart system som overskrider dagens systemer for å forbedre vår forståelse og kunnskap om Europas kulturarv knyttet til silke.          

Heritage Quest, THE NETHERLANDS

Dette stor-skala befolkningforankrede vitenskapelige prosjektet innen arkeologi har avdekket nye arkeologiske gjenstander og kombinert moderne teknologi med samfunnsbygging.

Safeguarding of Sicilian Puppet Theatre, ITALY

Formålet med dette prosjektet var å sikre, fremme og forvalte, på en bærekraftig måte, den immaterielle kulturarven som de sicilianske dukketeatrene representerer.

Utdannelse, trening og ferdigheter

Masters and Apprentices, FINLAND

I dette prosjektet kommer yngre og eldere generasjoner sammen på like betingelser, for å samarbeide og dele virksomheter knyttet til kulturminner – en ny og spennende modell for overføring av den immaterielle kulturarven.

International Course on Wood Conservation Technology, NORWAY

Dette kurset har en tilnærming på tvers av ulike disipliner. Det lar fagfolk med ulik bakgrunn fra forskjellige land styrke sine kunnskaper og sin kompetanse innenfor området historisk bruk av tre.

TISH Jewish Food Festival, Warsaw, POLAND

Gjennom denne markeringen av gamle jødiske mattradisjoner får deltakerne anledning til å dele sin historie, motarbeide stereotypier og bryte ned barrierer gjennom en serie matverksteder og matsmaking.

Piscu School Museum and Workshop, ROMANIA

Kulturminner, samtidskunst og keramikk kommer sammen og genererer et kulturelt og utdannelsesmessig nav i et tidligere keramikkverksted. Sommerskoler, workshops og kulturelle møter bidrar til å formidle denne fascinerende kulturarven.

Sewn Signs, ROMANIA

Dette prosjektet hjelper til med å bevare ferdighetene knyttet til den tradisjonelle rumenske skjorten. Den er en sterk erklæring mot «fast fashion»-industrien.

Symphony, SPAIN

Gjennom en dyp audiovisuell erfaring skaper Symphony en større bevissthet og erkjennelse av kulturarven som ligger i den klassiske musikken for nye generasjoner.

Befolkningens engasjement og bevisstgjøring

Rivers of Sofia, BULGARIA

Ved hjelp av arkitektoniske pop-up inngrep samt kulturell og kunnskapsmessig formidling, har dette initiativet gjort det mulig å gi punlikum adgang til Sofias kunstige elvebredder for første gang på 80 år. Det har også økt synligheten. 

Return to the Sámi Homeland, FINLAND

Et gjennomtenkt program med offentlig dialog foregikk i forkant av at den store samlingen med samiske kulturgjenstander ble tilbakeført fra Finlands Nasjonalmuseum til det samiske museet Siida. Dette er et godt eksempel på tilbakeføring av kulturminner.

Swapmuseum, Apulia, ITALY

Swapmuseet muliggjør samarbeid mellom museer og unge mennesker innenfor museets daglige arbeid ved å hjelpe til å friske opp og styrke små lokale kulturinstitusjoner.

Va’ Sentiero, ITALY

Dette var en treårig grasrot ekspedisjon av unge entusiaster som gikk og dokumenterte den 8000 km lange vandreruten Sentiero, den lengste vandrerute i verden. Det var 3000 deltagere fra 10 land og mange lokalsamfunn som var engasjert.

“Lumbardhi Public Again” Project, Prizren, KOSOVO [1]

Lumbardhi Public Again er et vellykket initiativ tatt for å redde den historiske kinoen i Lumbardhi fra privatisering og riving. Deres aktiviteter tilbakeførte kinoen som et kulturminne som er blitt et levende senter for kulturaktiviteter.

Museum in the Village, PORTUGAL

Dette kulturprogrammet bringer sammen museer, kunstnere og lokalsamfunn for å glede seg over kultur og kunst, lære om og friske opp lokale folkeminner og kulturminner samt gjøre kulturaktiviteter tilgjengelig i distriktene.

PAX-Patios de la Axerquía, Córdoba, SPAIN

Dette er et innovativt system for styring av kulturminnebygninger som fremmer en ny modell for bymessig fornyelse gjennom sosial innovasjon i en kulturminnesammenheng, basert på istandsetting av forlatte atrium hus (casa de vecinos) i Cordoba.

Wikipedra, SPAINli 

Wikipedria utnyttter befolkningens kunnskaper til å utvikle en database som kan bevare kulturarven knyttet til tørrmuring i Spania og grenseområdene fra å bli glemt, gjennom en hjemmeside og en mobil app.

World Vyshyvanka Day, UKRAINE

Det som startet som en liten gruppe studenter i dag en årlig fridag som feires internasjonalt og hjelper å ta vare på de ikoniske broderte ukrainske skjortene (vyshyvanka) som et viktig element i kulturarven til det ukrainske folk.

Kulturminnevinnere

Costa Carras, Athens, GREECE (posthumt)

I mer enn 50 år arbeidet Costa Carras utrettelig til glede for Hellas` og Europas kulturarv og kulturlandskap for å skape en mer bærekraftig, inkluderende og vakker verden for fremtidige generasjoner. Han var en visjonær kulturverner, en eminent historiker og en sann europeer.

La Paranza Cooperative, Naples, ITALY

Siden tidlig på 2000-tallet har en gruppe unge venner arbeidet for å omgjøre Napolis katakomber til en levende turistattraksjon. Det har også resultert i en håndgripelig revitalisering av Sanita-området.

Elżbieta Szumska, Złoty Stok, POLAND

Gjennom sitt utrettelige arbeid har Elzbieta Szumska bidratt til å gjøre den tidligere gullgruven Kopalnia Zlota i den lille byen Zloty Stok til en av Polens mest kjente turistattraksjoner.

I tillegg er en Europa Nostra Award tildelt et usedvanlig kulturminneprosjekt fra et europeisk land som ikke er del av  EUs Creative Europe program:

Kenan Yavuz Ethnography Museum, Bayburt, TURKEY (Befolkningens engasjement og bevisstgjøring)

Dette museets mål er å bevare og gjenopplive den materielle og immaterielle kulturarven i Bayburt og Anatolia gjennom å sørge for interaktive opplevelser til publikum, laget i samarbeide med lokalsamfunnet.