Nominasjoner til 7 Most Endangered-programmet 2025

Hvis du vet om viktig kulturarv i Europa som er truet, nominer den til 7 Most Endangered-programmet 2025 og bli med oss i vår innsats for å redde arven vår! Både materiell og immateriell arv er kvalifisert for programmet, uavhengig av om den er offentlig eller privat eid. Frist for nominering er 15. september 2024. Les mer.

Else «Sprossa» Rønnevig fra Lillesand er tildelt prestisjeprisen De europeiske kulturminneprisene / Europa Nostra Awards 2024 i kategorien Heritage Champions. Prisen vinner hun for sin mangeårige innsats for norsk og europeisk kulturarv. Else Rønnevig er nominert til De europeiske kulturminnepriser/Europa Nostra Awards 2024

Foto: Eva Kylland, www.eva-fotojournalist.no

Vi oppdaterer snart informasjon om prisen, blant annet med juryens begrunnelse samt pressemelding fra Fortidsminneforeningen.

Her informasjon om nominasjonen:

Det er i høst sent inn én nominasjon fra Norge til den årlige konkurransen om De europeiske kulturminnepriser/Europa Nostra Awards.

Else Rønnevig er nominert av Fortidsminneforeningen i klassen «Heritage Champions» som tildeles enkeltpersoner, foreninger eller lignende som utviser særlig innsats og engasjement over lang tid for bevaring av enkeltstående kulturminner eller kulturmiljøer eller for ivaretagelse av kulturarven generelt.

Else «Sprossa» Rønnevig har i snart 50 år arbeidet med istandsetting av ulike historiske bygninger og bygningsdetaljer. Også den immaterielle kulturarven har fått hennes oppmerksomhet. Hennes enestående erfaringer og formidlingsglede er synliggjort gjennom 12 «lærebøker», omfattende kursvirksomhet og formidling over hele Norge.

Europa Nostra Awards ble første gang delt ut i 2002. I fjor ble det sendt inn over 220 prosjekter fra hele Europa til bedømning, fordelt på fem kategorier. Neste års vinnere offentliggjøres til våren, og prisutdelingene finner sted under den årlige europeiske kulturminnekongressen som i 2024 arrangeres i Bucuresti, Romania.

Oslo, november 2023

Europa Nostra Norge v/styret

Kontakt: Erik Schultz, styreleder

e-post eschultz@online.no, tlf. 907 52 844