Y-blokken

Europa Nostras kulturminnekongress ble avsluttet i Oslo i dag. Nå retter arrangørene blikket fremover, og forventer økt oppmerksomhet om kulturminnevern.

y-blokka

Blant de mange gode erfaringene fra årets europeiske kongress er nominasjonen av Y-blokken til Europa Nostras «The 7 most endangered», listen over Europas syv mest truede kulturminner; tildelingen av EUs kulturminnepris / Europa Nostra Awards til Eidsvollsbygningen og Uthusprosjektet på Røros pluss spesiell heder til Verneforeningen Gamle Drøbak; en vellykket workshop der 48 unge håndverkere fra 22 land fikk praktisk erfaring i hvordan man bygger hus med tradisjonelle teknikker; og lanseringen av rapporten «Cultural Heritage Counts for Europe» som peker på de mange positive effektene kulturarven har for identitet, økonomi og velstand i Europa.