Y-blokka en av de mest truede kulturminnene i Europa

Takket være innsats fra Fortidsminneforeningen har Y-blokka i Oslo kommet med på listen over de 14 mest truede kulturminnene i Europa.

Europa Nostra og European Investment Bank Institute kunngjorde i dag de 14 monumentene og stedene som er satt på kortlisten til ‘The 7 Most Endangered’-programmet 2016 av et internasjonalt ekspertpanel.

Y-blokka

Y-blokka, foto: Helge Høifødt

De 14 monumentene og stedene på kortlisten er valgt på grunnlag av deres enestående kulturminneverdi og de umiddelbare truslene de står overfor. Innsatsen til diverse offentlige og private aktører og lokalsamfunnets engasjement for å redde de truede stedene ble også tillagt stor vekt. Et annet viktig kriterium var stedenes potensial som fremtidig ressurs og pådriver for bærekraftig utvikling i regionen der de befinner seg.

Les den fulle pressemeldingen her!