Workshop for unge håndverkere 7-14. juni

Håndverksworkshop i Oslo

I forbindelse med Europa Nostras kongress har Fortidsminneforeningen invitert 48 unge håndverkere fra 22 land til en ukes workshop i Oslo. Workshopen besto av praktiske øvelser og erfaringsutveksling på Folkemuseet på Bygdø, to ekskursjoner og deltakelse på presentasjon av vinnerne av Europa Nostra-prisene for 2015.

Les mer på Fortidsminneforeninges websider.

Les også en artikkel om saken på nrk.no.

grindbygg

handverk