To norske priser i år!

 

 

Bevaring av fyranlegg
NFHF

Norsk Fyrhistorisk Forening (NFHF) er en paraplyorganisasjon for 76 ulike lokale foreninger som drifter fyr over hele landet. Foreningen er utviklet til en nasjonal bevegelse med stor påvirkning på forvaltningen av disse kulturminnene.
78 fyrstasjoner og fem tåkeklokker er i dag fredet.

Den gamle kongeveien

Kongevegen over Filefjell går fra et dramatisk fjordlanskap over høyfjell til frodig innlandsbygd. Den 100 kilometer lange veistrekningen er en del av den Bergenske Kongeveien, den første kjøreveien mellom øst- og vestlandet fra tidlig på 1800-tallet.
Mange instanser har vært involvert i restaurering og vedlikehold av veien, og håndverkere fra bl.a. Nepal og Tyskland har deltatt i arbeidet.

Også GRAND PRIX og en publikumspris til Kongevegen!
Kongevegen over Filefjell var altså en av prisvinnerne av EU-kommisjonen og Europa Nostra sin kulturminnepris for 2017. Men vegprosjektet var også plukket ut av en spesialjury til å vinne en av de prestisjetunge Grand Prix-hedersprisene. I tillegg ble Kongsvegen nummer to i den store publikumpris-avstemningen.
Statens vegvesen er byggherre for Kongevegen-prosjektet, men nominasjonen er et fellesprosjekt med Oppland fylkeskommune, Sogn og Fjordane fylkeskommune, Vang kommune og Lærdal kommune