SENSOMMERMØTE I DRAMMEN 22. AUGUST

Europa Nostra Norge ønsker velkommen til

SOMMEREKSKURSJON 2017 TIL DRAMMEN OG OMEGN

22. AUGUST 2017
KL. 15.00 Fremmøte på CAPPELENGÅRDEN (fredet), Tollbugaten 54, Drammen. Omvisning ved
eieren: Lokalhistoriker og kulturminneverner Jo Sellæg; www.sellaeg.no.
Videre med privatbiler (15 minutters kjøring) til:
KL 16:15 Fremmøte STORE SOLUM GÅRD, Nordbyveien 120A, Drammen. Omvisning ved eier og
styremedlem i Drammens museum Vibeke Kiær.
Bespisning i Drammen i lokale fra 1600tallet. Dette betales individuelt.
Videre med privatbiler (35 minutters kjøring) til:
KL. 18:45 Fremmøte på nyrestaurerte FOSSESHOLM HERREGÅRD Museum, Fossegaten,
Vestfossen. Omvisning ved daglig leder Ellen Pauline Steen; www.fossesholm.no
KL. 19.45 Avslutning
Spesielt interesserte kan bli med til Jo Sellægs fredete hjem SMITHESTRØM, Smithestrømveien 7,
Drammen.
Deltageravgift kr. 100,-
Påmelding innen 15. august til Cathrine Mellbye Schultz cathrinemschultz@gmail.com

LAST NED PROGRAM