Referat fra årsmøtet 28. februar 2017 i Bispegården i Oslo

Referat – Årsmøte tirsdag 28.02 2017 – i Bispegården, Oslo

Tilstede fra styret: Tore Edvard Bergaust, Grete Horntvedt, Axel Mykleby, Erik Schultz, Eirik Saxvik,  samt ytterligere 13 medlemmer og gjester. Fra valgkomiteen møtte Magdalena Eckersberg

Saksnr           Saksbeskrivelse                   Behandling

01/02/17       Valg av møteleder               Erik Schultz
02/02/17       Godkjenning innkalling    Godkjent
03/02/17       Godkjenning dagsorden    Godkjent
04/02/17       Årsberetning            Ingen gjennomlesning, men kommentarer til noen punkter:

Pristildelingen i Geiranger, «Storfjordens Venner»
Oversettelsen og distribusjonen av «Kulturarven er verdifull for Europa»
2018, Det europeiske kulturminne år
Årets statsbudsjett
Årets jubileumshefte

Årsberetningen godkjent

05/02/17    Regnskap                  Gjennomgått og godkjent
06/02/17    Revisors rapport     Godkjent
07/02/17    Nye vedtekter          Godkjent etter en orientering av Hans Christian Bugge

08/02/17     Valg til styre
Etter de nye vedtektene var hele styret på valg.
Valgkomiteens innstilling ble fulgt.

Til styremedlemmer, valgt for to år:
Axel Mykleby
Erik Schultz,
Lars Jacob Hvinden Haug (ny).

Valgt for ett år:
Eirik Saxvik
Grete Horntvedt

Varamedlemmer valgt for ett år:
Ingeborg Apall Olsen (ny)
Terje Planke (ny)

09/02/17     Valgkomité
Styrets innstilling til valgkomite,
valgt for ett år:
Erik Jondell (formann)
Magdalena Eckersberg
Seppo Heinonen

Etter årsmøte holdt styreleder i Foreningen Middelalder-Oslo og tidligere justisminister Odd Einar Dørum et meget inspirerende og aktuelt foredrag med bilder, «Gjenerobringen av Oslo Middelalderby»
Deretter var det lett servering i de tilstøtende lokaler.

Oslo, 6 mars 2017
Erik Schultz