Priser

Europa Nostra Awards/European Union Prize for Culture Heritage

Europa Nostra har fra slutten av 1970-årene delt ut priser for spesielt gode innsatser for bevaring av kulturminner – og Norge har fått en rekke priser. I 2003 innførte EU en kulturarvpris som blir administrert av Europa Nostra. Begge prisene er derfor slått sammen til én: Europa Nostra Awards/EUs Kulturminnepris. Den omfatter fire kategorier.

EuropaNostraAward_logo

Kategori 1: Conservation
For bevaring, restaurering, gjenbruk og tilbygg i et historisk miljø.
A) Arkitektur B) Kulturlandskap C) Kunstgjenstander D) Arkeologi E) Bevaring av industribygg og ingeniørkunst

Kategori 2: Research
For forskning og utvikling av mer generell karakter

Kategori 3: Dedicated Service
For fremragende personlig eller organisert innsats (foreninger o.l.)

Kategori 4: Education, Training and Awareness-raising
For eksemplariske initiativer innen utdanning og praktisk virksomhet samt informasjonstiltak vedrørende kulturarv-spørsmål.

Opplysninger om betingelser og hva en søknad må inneholde finner du på www.europanostra.org hvor også påmeldingsskjemaer kan lastes ned. Der er dessuten alle prisvinnere fra år 2002 presentert.

Prosjekter sendes direkte til Europa Nostras internasjonale kontor i Haag. Er det ønske om å diskutere prosjektet i forkant, kan man kontakte organisasjonens Heritage Awards Coordinator Ms Elena Bianchi (eb@europanostra.org +31 703024059).

Siste påmeldingsdag er 15. oktober.

 

Se Europa Nostras kulturminnepriser i Norge.