Styre 2018

Erik Schultz, styreleder

Axel Mykleby, nestleder
Simen Bjørgen, styremedlem
Grete Horntvedt, styremedlem
Lars Jacob Hvinden Haug, styremedlem
Tore Friis-Olsen, varamedlem
Aksel Akselsen, varamedlem
Magdalena Eckersberg, web-kontakt