Kontakt oss

Styreleder: Erik Schultz

Telefon: +47 907 52 844

E-post: eschultz@online.no

E-post web-kontakt: magdalena.eckersberg@gmail.com

Besøksadresse: Tordenskioldsgate 7, 0160 Oslo

Postadresse: Pb. 1221 Vika, 0110 Oslo

Organisasjonsnr: 994.254.308

Kontonr.: 7026.05.35933