Referat fra årsmøtet 2015

Møtet ble avholdt på Det astronomiske observatorium (Observatoriet) ved Solli plass. Det er på det nærmeste ferdig restaurert etter mange års arbeid.

Det formelle årsmøte ble gjennomført. Styrets formann ønsket velkommen til 29 medlemmer som hadde innfunnet seg, deriblant vårt nye medlem Kulturminnefondet ved Simen Bjørgen og Grete Horntvedt som nå går inn i ENNs styre. Tore Sannerud som har koordinator- og sekretærfunksjonen for European Heritage Congress ble også ønsket velkommen. Lokalenes faktiske begrensning var 30 personer. Det var derfor ikke anledning til å ta med seg gjester til dette årsmøte. Fra styret møtte Seppo Heinonen, Eirik Saxvik, Magdalena Eckersberg, Tore Edvard Bergaust, Axel Mykleby og Erik Schultz.

  1. Årsmeldingen ble gjennomgått og godkjent
  2. Regnskapet ble godkjent
  3. Seppo Heinonen hadde meddelt styret at han stilte sin plass til disposisjon etter 11 år i styret. Tore Edvard Bergaust, Erik Schultz og Gunnar Stavseth tok gjenvalg. Axel Mykleby ble valgt til styremedlem etter å ha sittet som varamedlem i noen år. Som nytt varamedlem ble Grete Horntvedt valgt.
  4. Under eventuelt kommenterte styrets forman kontingenten. Den fastsettes som kjent av moderorganisasjonen i Euro. Den svake verdi på kronen siden i høst har hevet kontingenten for 2015 uttrykt i kroner.

observatorie15

Etter årsmøte var det orientering om restaureringen av Observatoriet ved sivilarkitekt og kulturminnekonsulent Jens Treider og deretter en omvisning i hele bygningen med Treider og kveldens vert; kunsthistoriker Bjørn Vidar Johansen, leder av Museet for universitets- og vitenskapshistorie.

foredrag15

Det ble en meget lærerik og god formidling av bygningens historie og bruk. Resultatet er imponerende. For nesten alle medlemmene var dette en fullstendig ukjent del av universitetets og Norges historie!

Som avslutning var det lett servering i stallen. Der ble Seppo Heinonen og våre glimrende guider behørig takket.

Erik Schultz