Her kan du lese hele oppropet på norsk, signer oppropet online på engelsk på Europa Nostras hjemmeside

Opprop til handling