Europa Nostra offentliggjør Europas 7 mest utsatte kulturminner 2018

Europa Nostra offentliggjør Europas 7 mest utsatte kulturminner 2018

Europas 7 mest utsatte kulturminner 2018

Europas 7 mest utsatte kulturminner 2018

Listen offentliggjøres i månedsskifte mars/april.”

Les mer