Årsmøte i ENN 2016 – 9. mars

Europa Nostra – Norge
inviterer til medlemsmøte – Årsmøte 2016

Tid: Onsdag 9. mars kl. 19.00 –21.30
Sted: Den gamle anatomiske sal, Domus Media (3 etasje)*
Velkommen ved Erik Schultz

gamle-anatomiske

Årsmøte

  • Årsberetning
  • Regnskap
  • Valg til styret
  • Valg av ny revisor
  • Vedtektsendring
  • Valgkomité
  • Eventuelt

Kveldens tema: Lik(er) De anatomi

Foredrag ved lege og kunsthistoriker Einar Berle
Lett servering etter foredraget

Plassbegrensning 35 personer.
Påmelding innen 5. mars til:
Erik Schultz eschultz@online.no tlf 90752844 eller
Magdalena Eckersberg magdalena.eckersberg@gmail.com tlf 24 11 81 72

Last ned invitasjon PDF

Velkommen
Styret