Årsmeldinger

ÅRSMELDING EUROPA NOSTRA NORGE (ENN) 2016

  • Prosjektet Storfjordens Venner ble tildelt i 2016 EUs Kulturminnepris/Europa Nostra Award i klasse 3, Dedicated Service, for sin imponerende innsats for å ta vare på hyllegårdene og kulturlandskapet langs Storfjorden og Geirangerfjorden.
  • Y-blokken i Regjeringskvartalet var blant de 14 prosjektene som kom gjennom til semifinalen blant «Europas syv mest utsatte kulturminner i 2016».
  • Oversettelsen til norsk av sammendraget og anbefalingene i sluttrapporten fra prosjektet «Cultural Heritage Counts for Europa» ble trykket opp i 2.000 eksemplarer og fordelt bredt utover landet til politikere, kulturminneorganisasjoner og andre miljøer det er naturlig å informere.
  • EU besluttet i april at 2018 skal være Det europeiske kulturminneår. Det gir en enestående anledning til å få satt fokus på bevaring av den europeiske og derigjennom også den norske kulturarven.

Last ned Årsmelding 2017 (PDF)


Tidligere årsmeldinger


Last ned Årsmelding 2016 ENN (PDF)


Last ned årsmelding 2015 (PDF)


Last ned årsmelding 2014 (PDF)


Last ned årsmelding 2013 (PDF)


Last ned årsmelding 2012 (PDF)


Last ned årsmelding 2011 (PDF)


Last ned årsmelding 2010 (PDF)


Last ned årsmelding 2009 (PDF)